Zjistěte, ve kterých oblastech možná máte nevědomky sklon podléhat vlivu vztahových manipulátorů. 


osobnostní test

JAK SNADNOU KOŘISTÍ JSTE PRO VZTAHOVÉ MANIPULÁTORY?

Test ve formátu PDF doplněný o osobní dopis je ke stažení zde:


Ohodnoťte se u každé otázky body 1 až 4. Body si sčítejte a vyhodnocení si přečtěte na konci testu. (Připravujeme verzi testu, která bude sama body počítat, ale zatím není odladěna tak, abychom ji mohli uveřejnit)

1. Máte vůči sobě nerealistická očekávání?

Očekáváte od sebe dokonalost? Býváte dlouhou dobu zklamaní z nezdarů? Není pro vás jednoduché odpustit si nějakou chybu nebo přešlap? 

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano 
4 = je to můj problém  


2. Pochybujete o sobě, o svých pohnutkách a rozhodnutích?

Vrací se vám do mysli, co jste za člověka? Pochybujete o sobě, o správnosti svých rozhodnutí v minulosti a v duchu se k nim často vracíte? Máte z toho důvodu potřebu vracet se do minulosti a opakovaně hledat chyby na sobě i druhých? 

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano 
4 = je to můj problém 

3. Dělá vám problém říkat Ne?   

Máte obavy, že ztratíte přízeň lidí, když nebudete souhlasit s jejich názory? Vyrovnaní lidé znají své hranice. Vědí, kdy říci ano a kdy ne. Vy takové hranice nemáte ostře nastavené.
Máte pocit, že byste měli vždy vyhovět, když vás někdo o něco žádá, i když je to absurdní záležitost? Vyvolává ve vás slovo NE strach?
Představte si, že jste ve společnosti, kde probíhá běžná konverzace, v práci, v rodině apod. Na některé komunikované věci a situace máte jiný názor. Vy se přesto tváříte, že souhlasíte. A to i když jste vyzváni, abyste se také vyjádřili. Máte obavu, že vyslovením jiného názoru byste ztratili tvář.  

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano 

4 = je to můj problém


4. Máte sklon vyhovovat druhým ochotněji než svým blízkým?

Např. když vás o něco žádá vaše matka, uděláte si čas ochotněji než když něco potřebuje vaše manžel(ka) nebo partner(ka)? Spíš vyhovíte kamarádům a známým než vlastní rodině? Nedokážete se svého partnera zastat před svými rodiči, a to i když to situace vyžaduje?

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano 
4 = je to můj problém  

5.Máte pocit, že vás druzí převyšují?

Považujete lidi kolem sebe za lepší, vzdělanější, v něčem vás převyšující? Stává se, že k nim vzhlížíte. Jste přesvědčeni, že různé instituce jsou nedotknutelné, bojíte se ozvat se, když je to potřeba.

1 = není to můj problém
2 = spíše ne
3 = spíše ano
4 = je to můj problém   


6. Máte potřebu o sobě říkat "celou pravdu"?

Připadá vám, že vždy musíte před druhými o sobě všechno říct? Chcete aby vás úplně pochopili? Kdybyste to nedělali, vyvolává to ve vás pocit, že jste "nepoctiví"? Proto podrobně vysvětlujete, proč jste nějak jednali, proč chcete něco udělat, proč se vám něco nepodařilo, apod.?

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano 
4 = je to můj problém  

7. Dáváte právům druhých přednost před svými?

Na otázky typu: "Co se bude dělat, kde strávit večer nebo koho pozvat", mlčíte nebo reagujete ve smyslu: "Nechám to na vás." nebo "Podřídím se." apod. Zachází to tak daleko, že často měníte plány, abyste druhým vyhověli ?

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano
4 = je to můj problém   

8. Máte sklon se pro druhé obětovat?

Máte potřebu dělat pro lidi ve svém okolí víc, než co je třeba nebo o co vás nežádají? Jste jakoby stále k dipozici, ochotni vyhovět? Nedbáte na své potřeby a práva. Neumíte odpočívat? 

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano
4 = je to můj problém   

9. Máte problém vyrovnat se s kritikou?

Špatně snášíte, když někdo ne úplně pozitivně hodnotí váš vzhled nebo to, co děláte? Přemýšlíte nad tím, proč vás druzí nemají (víc) rádi? Vzhledem k tomu, že jste typ člověka, který se rád nasazuje pro druhé, máte pocit, že přece není důvod, aby o vás někdo mluvil negativně nebo vás za něco kritizoval?

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne
3 = spíše ano
4 = je to můj problém   

10. Máte nízké vědomí vlastní důstojnosti?

Připadá vám, že za moc nestojíte? Je pro vás těžké uvědomovat si svoje přednosti a dobré vlastnosti? I když vás na ně někdo upozorní, dělá vám problém to přijmout? Jste ve svých očích nedostateční a nevážíte si sám (sama) sebe?

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano
4 = je to můj problém   

11. Bylo vaše dětství poznamenáno lhostejností, křivdou, necitlivostí, zneužíváním nebo nerealistickými nároky od nejbližších?

Od rodičů, sourozenců nebo ve škole jste zažívali ponižování, nerespektovali vaše pocity ani vaše práva? Byli jste nepřiměřeně trestáni? Nebo před vás byly stavěny vysoké cíle a cítili jste nutnost jich dosahovat, i když byste se raději zabývali něčím jiným? Nikdo vám nenaslouchal, nezajímal se o vaše pocity? Možná jste ze strany nejbližších, kteří vás měli chránit, zažili zneužívání.

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano
4 = je to můj problém   

12. Máte pocit, že vás některé vztahy vyčerpávají a nevíte proč?

Projevujete maximální snahu o udržení hodnotných vztahů, přesto se něco nedaří. Zdá se ván, že se druhá strana nesnaží? Spíš boří než staví? I pouhou přítomnost některých lidí vnímáte jako nepříjemnou až těžko snesitelnou, ale nedokážete vysvětlit proč?

1 = není to můj problém 
2 = spíše ne 
3 = spíše ano
4 = je to můj problém   


Vyhodnocení testu

Sečtěte si body u jednotlivých otázek.

12-18 bodů ... Vztahová manipulace se vás pravděpodobně nedotýká. Potíž může být v tom, že ji možná ani nejste schopni rozeznat. Takže k ní můžete být lhostejní, případně můžete mít sklon její závažnost zpochybňovat, když o ní někdo mluví nebo je její obětí. 

19-32 bodů .... I když je tímto slovem možná neoznačujete, jste schopni manipulátory ve svém okolí rozpoznat. Pravděpodobně se ale jejich vlivu umíte do značné míry bránit.

33-48 bodů .... Buďte obezřetní, je možné, že se nacházíte v hledáčku manipulátorů. Jeden nebo i více už na vás své techniky uplatňuje, a vy to možná nevíte nebo jen tušíte. Zejména pokud jste na poslední otázku odpověděli jednoznačně ano, je čas manipulaci ve vašich vztazích odhalit a něco se o jejích principech dozvědět.


Další zorientování ve složité problematice psychické manipulace ve vztazích Vám poskytne e-Book Tři mocné zbraně vztahových manipulátorů. Získáte ho ve formátu PDF, ale současně si ho můžete i poslechnout ve formě videoprezentace. 

  • 3 mocné zbraně vztahových manipulátorů - Jak se proti nim bránit?-
  • Zjistěte, co může být příčinou toho, jak se cítíte.
  • Pokud máte pocit, že nevíte, kdo jste, pokud se vám často obrazně řečeno točí hlava z emocionální horské dráhy, po které se každý den pohybujete, najděte si několik minut času na shlédnutí této videoprezentace.