Následky dlouhodobého vztahu s manipulátorem

Následky, které zanechává psychická manipulace, pociťuje oběť takového vztahu na svém těle i na své psychice. V tomto článku odpovídáme na několik otázek, které nám přišly od našich čtenářů a posluchačů a které spojuje právě tato věc - do různé míry narušená psychika. Lze se s nimi vypořádat?

(projekt Ne vztahové manipulaci podaná ruka každému, komu do života vstoupil manipulátor)


  • Jak se osvobodit z kolotoče neustálého obviňování sama sebe a myšlenek na to, co všechno se stalo? (komunikace s manipulátorem v nejbližší rodině.)
  • Jak se vyrovnat s podrazy, které tito lidé umějí udělat bez pocitu viny?
  • Jak se co nejrychleji zbavit citové závislosti? (codepedence/uzdravení)
  • Co dělat s postraumatickou stresovou poruchou, jako následkem těžké manipulace.? A emocionální fllešbeky? Jak na ně?
  • Co se sociální izolací, pomluvami manipulátora, zničení pověsti?

Tyto otázky se objevily v poslední kolonce dotazníku, který jsme vám asi před půl rokem dali k dispozici a v němž jste nám mohli dát zpětnou vazbu k našemu projektu. Děkujeme.  V této době postupně dotazník vyhodnocujeme. Dotazník je anonymní, takže vám nemáme možnost odpovědět individuálně. Dali jsme proto alespoň dohromady skupiny otázek, které mají něco společného a odpovíme na ně obecnějším způsobem. Ukázalo se např., že společným jmenovatelem výše uvedených otázek jsou psychické následky z dlouhodobého vztahu s manipulátorem.

Není možné na tyto otázky odpovědět konkrétně, protože neznáme další okolnosti, za kterých k těmto psychickým následkům došlo a kde má ten který toxický vztah kořeny. Pokusíme se tedy reagovat aspoň v obecné rovině. Pokud jste svoji otázku výše našli, nebo se s některou můžete ztotožnit, ačkoliv nejste jejím autorem, a pokud byste chtěli naši podrobnější reakci, využijte k tomu prosím níže uvedený formulář. Napište nám o sobě něco víc a my vám cca do 24 hodin pošleme naši první reakci.

Nyní tedy k psychickým následkům manipulativních vztahů obecně.

Proč vlastně přetrvávají, proč je těžké se jich zbavit? Důvodem obvykle bývá to, že mezi manipulátorem a jeho obětí - raději říkáme empatikem -, pokud jsou spolu v dlouhodobém vztahu, vzniká určité neviditelné spojení. Manipulátor o něm pravděpodobně ví nebo jeho existenci přinejmenším intuitivně vnímá, ale empatik si ho obvykle vědom není.

Takové toxické spojení vzniká nejčastěji mezi rodičem manipulátorem a jeho dítětem nebo dětmi. Ale může se také vyskytnout i mezi sourozenci nebo mezi partnery žijícími spolu ve vztahu více než deset, patnáct let.

Je to tak silné spojení, že mu dokonce nepřekáží ani vzdálenost ani čas. Manipulátor a empatik od sebe mohou žít stovky kilometrů daleko, ale přesto stále dochází k tomu, že je empatik vlivem tohoto spojení k manipulátorovi určitým způsobem připoután a není zcela schopen jednat bez jeho vlivu. V případě dětí přetrvává toto spojení s manipulativním rodičem do dospělosti, v určité formě může existovat dokonce i po smrti rodiče.

Ve výše uvedených otázkách se objevují typické následky tohoto toxického svazku: neustále obviňování sebe sama, citová závislost, posttraumatické emocionální poruchy, sociální izolace.

Je třeba pochopit, co je to za pouto, jak a proč vzniká a pak především, jak toto toxické energetické spojení deaktivovat. Proč je to důležité?

Zjednodušený pohled na problematiku vztahové manipulace říká, že tady je nějaký manipulátor ve vztahu k nějakému empatikovi (oběti). Aby se empatik z tohoto toxického vztahu osvobodil, potřebuje se naučit důsledně používat kontramanipulativní techniky.

Obecně vzato to tak je, ale podívejme se na stejnou věc z pohledu výše uvedených neviditelných spojení. Stejný vztah je pak možné popsat jinými slovy:

Je tu nějaký člověk, který má ve svém nevědomí aktiovaný určitý negativní energetický náboj. Ten se navenek dominantně projevuje vůči jinému člověku, který má také na úrovni svého nevědomí náboj opačný, navenek se projevující ve formě oběti (empatika, nebo také revenanta). Aby se empatik z tohoto toxického vztahu mohl osvobodit i na úrovni nevědomí, musí nejprve dojít k deaktivaci toku energií mezi ním a psychickým manipulátorem.

Prvním krokem na cestě k tomuto osvobození je existenci těchto vazeb si uvědomit a připustit. Další kroky pak souvisejí s překážkami, které obvykle této deaktivaci brání.

Zajímá vás, jak se účinně bránit systematické manipulaci ve vztahu? Otevřeli jsme pro vás LITE verzi Školy umění kontramanipulace.Zahrnuje. i naši individuální podporou prostřednictvím e-mailové komunikace.


Pokud byste od nás chtěli  konkrétnější odpověď, napište nám něco o své situaci.
Odpovídáme zpravidla do 24 hodin.

Další obsah: