12 taktik manipulativních lidí

Znát taktiky manipulativních lidí a umět na ně kontramanipulativně reagovat je jedním z předpokladů účinné obrany před toxickým vlivem těchto jedinců. Seznamte se s výběrem 12 nejčastěji používaných taktik.
(projekt Ne vztahové manipulaci podaná ruka každému, komu do života vstoupil manipulátor)


V tomto článku přinášíme výčet těchto taktik a jejich stručný popis v pořadí, jak se jimi podrobně a včetně obrany proti nim zabýváme v online kurzu Škola umění kontramanipulace. 

Upozorňujeme, že zdaleka ne všichni manipulátoři používají všechny taktiky, spíše je to tak, že si každý systematický manipulátor pro své záměry vybírá z tohoto "arzenálu" ty, které se naučil obratně používat a které se mu osvědčily.

Proč je důležité je znát? Protože bránit se proti nim můžete pouze tehdy, budete-li o nich vědět a rozumět tomu, jak jsou používány.


Navozování pocitů viny

Jedná se o součást nejúčinnější strategie psychických manipulátorů, při níž je do mysli empatika* přímo nebo i podprahově vnášeno přesvědčení, že je to on kdo selhal nebo selhává, kdo má zpytovat své svědomí, kdo musí činit pokání nebo projevovat lítost. Typické je, že manipulátor tuto taktiku používá systematicky a tzv. salámovou metodou. Pokud empatik tuto metodu neodhalí, dochází tímto způsobem zevnitř k postupnému rozežírání sebeúcty a sebevědomí empatika. 

_______
* Empatikem nazýváme oběť manipulativního jednání v toxickém vztahu. Nahrazujeme slovo "oběť", abychom zmírnili negativní konotaci, kterou tento výraz má, když zdůrazňuje pasivní stav psychicky zneužívaného člověka.  


Taktika Double-Bind

I tato taktika patří do "rodiny" vyvolávání pocitů viny. Jde v ní o to, že manipulátor nastavuje své požadavky nebo preference vůči empatikovi způsobem, kterému empatik není schopen vyhovět. Dostává se tak často do bezvýchodných situací, kdy ať udělá, co udělá, vždy to bude v očích manipulátora špatně. 


Taktika gaslightingu

Jedná se o taktiku při niž se manipulátor daří zpochybňovat empatikův zdravý rozum. Dostala svůj název podle amerického kriminálního filmu Gaslight z r. 1944, v němž manžel svou mladou ženu postupně přivádí k šílenství vytvářením rozporů mezi zdánlivou skutečností a jejím smyslovým vnímáním. Jedná se o jednu z nejnebezpečnějších taktik manipulace. Je těžké ji odhalit. Uplatňují ji rodiče na své děti, partneři na své partnerky (i obráceně), dospělé děti na své stárnoucí rodiče.


Taktika otrávené studny

Tato taktika představuje méně nápadný, ale účinný způsob, kterým manipulátor zpochybňuje hodnotu nebo věrohodnost svého empatika případně svých oponentů. Jde v ní o to, že ještě před tím, než má oponent možnost se vyslovit, je on sám  nebo jeho zdroj informací označen jako nevěrohodný. 


Taktika léčby tichem

Netřeba ji představovat. Jedná se o způsob, jímž manipulátor několikadenním mlčením nebo minimalizovanou komunikací trestá své členy rodiny příp. kamarády/kamarádky. Je to další ze způsobů, jak ve druhých lidech navozovat pocity viny.  


Taktika přenášení odpovědnosti

Jedná se o "vylepšenou verzi" taktiky vyvolávání pocitů viny. Odpovědnost na jiné přenášíme občas všichni, ale manipulátor praktikuje tuto schopnost systematicky tak, aby nemohl být označen jako odpovědný za žádný nezdar. "Odpovědnosti" za úspěch se však nikdy nezříká. 


Taktika dehonestace

Dehonestace je přímou, někdy hrubou a občas i vulgární metodou, jak z normálního života empatika postupně udělat "kůlničku na dříví". Používá se neústupné lpění na detailech, útočné poznámky, nadávky, posměch, ironie, a další ponižující verbální prostředky.


Taktika horské dráhy

Tato taktika dostala název po známé pouťové atrakci, protože manipulátor v rámci ní emocionálně "vozí" svého empatika nahoru a dolů. Střídá krátká období pohody s delšími obdobími, kdy má empatik pocit, že má vedle sebe úplně jiného člověka. 


Taktika černého vidění 

Aby svým názorům a návrhům dodal manipulátor váhy, formuluje je tak, aby poukázal na vysoké riziko různých negativních dopadů, pokud by se místo jeho plánu realizoval nějaký jiný. 


Taktika dávkování požadavků

Jedná se o taktiku, při níž manipulátor záměrně postupně zvyšuje svoje požadavky na empatika a ten je pak dohromady ochoten udělat něco, s čím by na začátku nesouhlasil. 


Taktika triku s množstvím

Tento trik spočívá v různých způsobech používání pojmu "většina". Jestliže platí, že "všichni přece..." nebo "každý přece..." nebo "8 z 10 přece..." pak držet se menšinového názoru je podle manipulátora projevem snížené inteligence.


Taktika zjišťování pravdy domněnkou 

Spočívá v tom, že manipulátor vytvoří domněnku, o které neví, zda je pravdivá, případně tuší, že je nepravdivá, a předloží ji empatikovi ve formě oznamovací věty jako by to pravda byla, a čeká na reakci, z níž se pravdu dozví. 


Popis taktik není vyčerpávající a jejich výčet není úplný, Nicméně výše uvedených 12 taktik patří mezi ty, s nimiž se "v praxi" můžete nejčastěji setkat. Pokud se potřebujete naučit, jak se proti systematické manipulaci ve vztazích bránit začněte prosím tady


Chcete se nás ohledně vztahové manipulace na něco zeptat?
Napište nám. Odpovídáme zpravidla do 24 hodin.

Další obsah: