Typy manipulátorů - jejich 8 zdařilých masek

V tomto článku poznáte osm typů psychických manipulátorů - jejich osm masek. Nasazují si je, aby jimi mátli své okolí.
(projekt Ne vztahové manipulaci podaná ruka každému, komu do života vstoupil manipulátor)


Jednou z mocných zbraní psychických manipulátorů je schopnost znejisťovat ty, na něž se ve svých aktivitách zaměřují. Pokud patříte k lidem, kteří se musí potýkat se vztahovou manipulací, pravděpodobně tento pocit znáte. Pocit, že si nejste jisti.

Někdy jasně vidíte, že jste objevili skutečnou příčinu svých těžkostí. Toho, že se vám v životě nedaří. Jste si jisti, že víte, co ve skutečnosti stojí za vašimi zdravotními problémy, nebo proč upadáte do téměř depresívních stavů.

Ale v zápětí o tom zase pochybujete. Nejste si jisti.

Co vlastně způsobuje tento stav nejistoty a s ním často spojené pochybnosti o sobě samém?

Určitá forma gaslightingu

Jedná se ve skutečnosti o formu v poslední době popularizovaného termínu, tzv. gaslightingu. Gaslighting je zjednodušeně řečeno způsob jednání, kterým psychický manipulátor cílevědomě zpochybňuje náš zdravý rozum. Záměrně vytváří závoj, mlhu, rozmazaný obraz. A my si pod jeho vlivem buď nic neuvědomujeme anebo každé podezření rychle zaháníme. Říkáme si: Co když se mi to jen zdálo? Co když to není pravda? Co když jsme manipulátor já? Co když se on opravdu změnil / ona změnila? Neměl bych mu/jí dát další šanci? Přijmout ho/jí zpátky do svého života? Znovu začít důvěřovat?

8 zdařilých převleků

Jeden ze způsobů, jak tohoto stavu systematičtí vztahoví manipulátoři docilují, souvisí s jejich schopnosti skrývat se za různé masky a převleky. Tuto hru na schovávanou s námi hrají proto, aby nás mátli, udržovali neakceschopné. V nebdělém stavu.

Podle toho, jaké masce dávají přednost, rozlišujeme celkem 8 typů manipulátorů. Toto slovní spojení - typy manipulátorů - je oblíbené a často se používá, ale pamatujte, že ve své podstatě typy manipulátorů ve skutečnosti úzce souvisí s jejich maskami, které si tak obratně umí nasazovat, aby nás mátli.

Zde je tedy 8 masek, podle kterých rozlišujeme 8 typů manipulátorů:

  • Sympatický manipulátor
  • Charismatický manipulátor
  • Altruistický manipulátor
  • Vzdělaný manipulátor
  • Tichý manipulátor
  • Manipulátor Lídr
  • Manipulátor Ochránce
  • Manipulátor Smolař

Podívejme se blíže alespoň na jednu z výše uvedených masek. Na tu, která se v naší západní společnosti vyskytuje pravděpodobně nejčastěji:

Maska sympatického manipulátora

Bývá těžké ho odhalit, protože své skutečné motivy dokáže účinně skrývat a my ho různě dlouhou dobu považujeme za skutečně sympatického člověka.

Co vás čeká, pokud se poprvé potkáte s příjemným a milým, neboli sympatickým manipulátorem? A co vás čeká, když mu dovolíte, aby na vás měl vliv dlouhou dobu? Kromě toho, že se vám jeví jako pozorný, milý, veselý, usměvavý a někdy dokonce úslužný, bude pravděpodobně také hovorný.

Nebude mít problém s kýmkoli navázat kontakt. I přesto, že vás bude znát jenom chvilku, dokáže se velmi obratně dostat do vašeho prostoru a nenápadně ho ovládnout. 

Pokud nemáte vypěstovanou vnímavost na takové lidi a zároveň se vám v životě nedostalo moc lásky (jeden náš fanoušek použil trefný výraz "nedomilované dítě") sympatický manipulátor pravděpodobně rychle dosáhne toho, že začnete být také sdílní a řeknete víc, než byste za normálních okolností řekli nebo chtěli říct.

A tady je příslovečné jádro pudla. Manipulátor dostane své informace a od té chvíle s nimi může pracovat, jak potřebuje. Způsob, jak psychický manipulátor pracuje s informacemi, není úplně snadné pochopit, a zabývat se jím tady, by šlo nad rámec tohoto článku. Pokud vás však toto konkrétní téma zajímá, věnujeme se mu v článku a navazujícím videu Negativní informační pole - druhá strategie psychických manipulátorů.

Zde si v tuto chvíli pouze řekněme: Buďte nanejvýš opatrní, komu a jaké osobní informace svěřujete. Může vám to ušetřit mnoho starostí.

Pojďme ale zpět k popisu sympatického manipulátora. Bývá to často tak příjemný a pozorný člověk, že byste se mu rádi podobali. Většina milých, sympatických manipulátorů jsou totiž navíc poměrně schopní lidé. Mohou být velmi výkonní, inteligentní, bývají také činorodí a vynalézaví. 

Často třeba umějí vařit, leccos opravit, zkrátka prakticky si poradit s různými věcmi. Nebo se angažují v různých společenských či politických aktivitách a jsou v nich úspěšní. A tyto stejné kvality se jim velmi hodí i při manipulaci s druhými, méně zmocněnými lidmi.

Možná vás teď napadá - Je vůbec možné včas odlišit sympatického manipulátora od skutečně sympatického člověka?

Ano, při troše opatrnosti a pozornosti to možné je. V první řadě si dobře všímejte jedné věci. Má sympaťák, který s vámi nedávno navázal vztah nebo se o to pokouší, trvalé vztahy nebo často mění své přátele?

Skutečně sympatický člověk má pochopitelně trvalé vztahy. Sympatický manipulátor potřebu pevných dlouhodobých vztahů nijak silnou nemá. Je schopen je často měnit. Lehko si nacházet náhradu. Jde mu to snadno. Jak už bylo řečeno, rychle vytváří příjemné, přátelské ovzduší, které poskytuje pocit bezpečí. Jeho cílem bývá na všechny přítomné dobře zapůsobit. Velmi často chválí, lichotí, projevuje drobné úsluhy. Vypadá to, že nedůvěra není na místě.

Během určitého ne příliš dlouhého času ale začnete zjišťovat, že je ta vazba nějak těsná. Že zažíváte nějaký neurčitý pocit nesvobody. A to je druhé poznávací znamení. Tento zvláštní pocit. Takový člověk si vás k sobě připoutává víc, než je příjemné, a pokouší se mít nepřirozený vliv na váš život.

Něco takového se vám se skutečně příjemným a milým člověkem stát nemůže. Opravdu sympatický člověk nemá potřebu mluvit o svých přednostech, je emocionálně vyrovnaný, neuráží druhé , nechává jim prostor pro jejich názory a nekritizuje druhé. Je schopen připustit své chyby, ale zároveň si je vědom svých hodnot.

A přidejme ještě třetí poznávací znamení: Na rozdíl od skutečně milého člověka, manipulativní sympaťák, stejně jako všichni ostatní manipulátoři, není poháněn ve svém jednání láskou, ale sobectvím.

Zkuste k takovému člověku změnit přístup a sledujte jeho reakci. Zkuste mu něco odmítnout, říci mu ne, nebo si ho vezměte stranou a řekněte mu nějakou oprávněnou výtku. Nebuďte ironičtí ani zlostní, ale začněte si vymezovat svoje práva, dejte mu hranice. Pokud to neustojí a z milého člověka se stane vzteklý a emoce nekontrolující člověk, právě jste odhalili jeho masku.

Ostatním sedmi typům manipulátorů se věnujeme v online akademii Škola umění kontramanipulace. 


Chcete se nás ohledně vztahové manipulace na něco zeptat?
Napište nám. Odpovídáme zpravidla do 24 hodin.


Další informace: