Mýty kolem psychické manipulace 

Mýtus č, 3 ... Manipuluje ten silnější

Sebevědomé vystupování je často jen další maskou, za niž se ukrývá ... slaboch.


V šesté lekci Základního kurzu sebeobrany proti manipulaci ve vztazích se dozvíte, proč jsou ti, kdo se dopouštějí manipulace ve vztazích, ve skutečnosti slaboši. Příčinu je třeba hledat v rodině. Ze šikanovaných, manipulovaných anebo z extrémně vyzdvihovaných dětí často vyrůstají ti, kdo mají sklon nebo spíš zálibu v manipulaci as druhými ...