Zamlžený význam slova "manipulace". Jedeme v tom všichni? Proč tedy vůbec řešit manipulaci ve vztazích?

09.04.2019

"Význam slova manipulace je tak široký a zároveň zamlžený, že převládá povědomí jakéhosi těžko definovatelného společenské jevu jako je např. lhaní."


Je to paradox. Samo slovo "manipulace", jeho význam, je zmanipulovaný do té míry, že většině systematických vztahových predátorů umožňuje, aby bez zábran psychicky zneužívali své oběti a přitom se na společenském žebříčku těšili té nejlepší pověsti. Jak je to možné?

Kdo nekrade, okrádá rodinu? Kdo nemanipuluje ...

Manipulace je pojem, který se postupem času stal tak nějak společensky přijatelným a tolerovaným. 

Je to jako s jedním známým heslem z období socialismu. Vy dříve narození, vzpomínáte si? "Kdo nekrade, okrádá rodinu." Toto heslo mělo takovou sílu, že i velká část jinak morálně ukotveného obyvatelstva považovala drobné krádeže na pracovišti za normální a věnovala se jim jako jakési národní kratochvíli. A něco podobného se v této postmoderní společnosti děje s jevem, který odborníci označují jako manipulace ve vztazích.

Význam slova manipulace je tak široký a zároveň zamlžený, že převládá povědomí jakéhosi těžko definovatelného negativního společenského jevu, který má podobný nádech jako např. právě lhaní. Podobně jako všichni občas zalžeme, tak každý se občas dopouštíme nějaké té manipulace. 

Vůči dětem, vůči kolegům v práci, vůči partnerovi. Proč ne, když účel světí prostředky. A když, co si budeme povídat - když nebudu sám občas manipulovat, stanu se obětí něčí manipulace já sám.

Média, politici, obchodníci. Všichni v tom jedou

Přispívá k tomu mocnou měrou prostředí, ve kterém se denně pohybujeme. Sdělovací prostředky při vytváření své virtuální reality nepokrytě manipulují své mediální konzumenty. Politici na nejvyšší i regionální úrovni zkreslují fakta tak, aby dosáhli svých cílů. Pro obchodníky je manipulace se zákazníkem součástí jejich každodenní praxe a jako taková je i otevřeně školena. 

Na internetu lze nalézt spoustu článků i kurzů s tímto tématem, nejčastěji s podtitulem Jak se bránit manipulaci. Ale jaké manipulaci? A proč vůbec? Aby se čtenář či klient sám naučil tzv. přijatelně manipulovat?

Opomíjený společenský problém

Nekritizujeme to, Konstatujeme to jako fakt. Potíž je v tom, že v této atmosféře zaniká závažnost systematické vztahové manipulace, která jejím obětem zasahuje do osobní svobody a nezávislosti v takové míře, že se jedná o opomíjený společenský problém. 

Rozdíl mezi výše popsanou obecně chápanou občasnou manipulací a dlouhodobou manipulací ve vztahu jednoho člověka vůči jinému člověku je zásadní. Ta první je obvykle  motivována  nějakým momentálním ziskem. Ta druhá touhou po moci a ovládání.

Mnoho projektů osobního rozvoje je postaveno na myšlence, že ať se člověk nachází v jakkoli složité osobní situaci, pomoci mu může jen to, když změní své myšlení a jednání. Je to pravda, ale rozhodně ne vždy a beze zbytku. 

V případě obětí systematické vztahové manipulace je tato změna velmi obtížná. Následky, které soužití s manipulátorem zanechává na osobnosti takového člověka, jsou tak rozsáhlé, že on sice musí vzít věci do svých rukou, ale po různě dlouhou dobu potřebuje odbornou pomoc a podporu zvenčí.


Jak se můžete účinně bránit proti manipulaci ve vztazích? 

Začněte s postupných krocích Základní kurz sebeobrany proti vztahové manipulaci + vybrané lekce Školy umění kontramanipulace = LITE verze Školy umění kontramanipulace vám dá potřebné vybavení na začátek cesty.