Výtah z bestselleru "Pět jazyků lásky" od Garyho Chapmana. Inspirace pro ty, kdo jsou nuceni hledat klíč k srdci vztahového manipulátora

01.04.2022

Strategie zvaná "vykoupení láskou", kterou buď na vědomé nebo nevědomé úrovni uskutečňuje určité procento empatiků - obětí vztahové manipulace - je velmi náročná na pochopení nenaplněných potřeb "jejich" manipulátora. I on je totiž jenom člověk a jeho potřeba emocionálně zneužívat a vysávat své blízké je také jen "odraz" jeho v dětství nenaplněných citových nádob. 

Kniha Garyho Chapmana "Pět jazyků lásky" může být empatikům v tomto boji o duši manipulátora velkou pomocí. Knihu je samozřejmě nejlépe si přečíst, ale tady z ní uvádíme aspoň stručný výtah (převzato z webu kurzycodex.cz) 

Popis jednotlivých "jazyků lásky", praktické příklady a aplikaci v praxi.

"V srdci všech lidí se skrývá touha po důvěrnosti a být milován.:"
Gary Chapman.

1. Citová nádrž

My lidé často žijeme v naivní představě, že naše vztahy budou fungovat samy od sebe a není potřeba na nich aktivně pracovat. Pravda je ale někde jinde.

Kniha Pět jazyků lásky vychází z toho, že každý člověk touží po důvěrnosti a potřebuje být milován.

Tato potřeba je v jeho vztazích buď naplňována nebo nenaplňována. Dalo by se říct, že každý člověk má určitou "citovou nádrž", která se v rámci jeho vztahů buď plní nebo vyprázdňuje.

Jaké to má důsledky si většina z nás dovede domyslet. Ve chvíli, kdy je člověk ve vztahu dlouhodobě nenaplněný, tak vztah "uvadá". Mezi partnery to může skončit rozchodem nebo rozvodem. Mezi přáteli to může znamenat konec přátelství. V rámci rodinných vztahů to může znamenat třeba odcizení.

Zjistěte, jakým způsobem tuto nádrž naplňovat.

1.1 Když děláte maximum a nestačí to

Myšlenka citové nádrže je jednoduchá. Ovšem jak ji naplňovat už tak jednoduché není. Často se ve vztahu může stát, že děláme maximum, aby druhý byl spokojený, a přesto se druhý člověk cítí opomíjený a zklamaný.

Důvodem je to, že každý člověk mluví trochu jiným vztahovým jazykem. Gary Chapman je pojmenovává jazyky lásky.

1.2 Různé jazyky

Pro různé lidi jsou totiž podstatné různé věci. Pro někoho je důkazem péče to, že umyjeme nádobí. Pro jiného je důkazem to, že si s ním popovídáme. Pro dalšího je důkazem zase to, že mu věnujeme chvíli ticha.

A to je to komplikované. Jak poznat co druhý potřebuje? Jak poznáme, že neděláme to, co dělá radost nám samotným, ale to, co opravdu dělá radost druhému?

V následujících kapitolách si postupně rozebereme a ukážeme pět hlavních skupin, mezi které se můžou jednotlivé projevy náklonnosti dělit. Rozebereme si "Pět jazyků lásky".

2. První jazyk lásky: Slova ujištění.

Slova mají moc. Krutá slova dokáží člověku srazit sebevědomí na hodně dlouho. Dokáží způsobit, že ten a ten kus oblečení si už na sebe nikdy nevezmeme, nezkusíme znovu sport, který nám nešel a nebo se na daného člověka už nikdy nepodíváme stejně. Na druhou stranu laskavá slova dokáží způsobit pravý opak. Mohou dodat sílu pokračovat v něčem těžkém, zvednout sebevědomí, uzdravit vztahy nebo zahnat strach. Taková je moc slov.

A zvlášť pro některé lidi je to velmi důležitý způsob, jak projevit zájem. Na ostatních věcech jim až tak nezáleží. Jsou ochotní pracovat do roztrhání. Nepotřebují drahé dárky. Ale ten kompliment, to ujištění nebo vyslechnutí prostě potřebují. To jsou lidé, jejichž "citová nádrž" se naplní třikrát rychleji, když je za něco pochválíme, než když pro ně uděláme cokoliv jiného.

Znáte někoho, u koho jsou slova ujištění jeho hlavním "jazykem lásky"?

Vybavujete si nějaký kompliment, který vás posunul k něčemu, k čemu byste se jinak neodhodlali?

3. Druhý jazyk lásky: Pozornost.

Druhou skupinou projevů náklonnosti jsou ty, které se týkají pozornosti. Tedy konkrétně toho, že my věnujeme pozornost druhému člověku.

Ať už je to o tom, že s ním jdeme někam posedět a vyslechneme ho. Nebo prostě o tom, že spolu jakkoliv trávíme čas. Můžeme spolu dělat nějaký sport, chodit na pivo nebo venčit psa. Na té konkrétní věci, kterou spolu děláme často až tolik nezáleží - důležité je, že jsme spolu.

A pro některé lidi je právě toto ten největší "důkaz" zájmu. Nepotřebují komplimenty a ujištění. Nepotřebují dárky ani nic jiného. Jejich "citová nádrž" se nejefektivněji naplňuje, když s nimi něco podnikneme, když jim věnujeme pozornost. Tito lidé nejvíce ocení, když si na ně uděláme čas a jsme opravdu přítomní, když s nimi ten čas trávíme.

Znáte lidi, kteří nejvíce ocení, že s nimi trávíme čas?

Pokud máte partnera, máte nějaký společný koníček něco co děláte spolu?

3.1 Zásobárna vzpomínek.

Jedna z výhod toho, když druhým věnujeme čas je i to, že si postupně budujeme společnou "zásobárnu vzpomínek". Ta náš vztah upevňuje a můžeme z ní čerpat v době, kdy procházíme těžkým obdobím.

TIP: Pokud se snažíme budovat nějaký dlouhodobý vztah, ať partnerský nebo přátelství, tak vůbec není špatný nápad se aktivně soustředit na to, abychom si vytvářeli společné vzpomínky. Ať už to je chození na fotbal, společná dovolená nebo hraní deskových her.

4. Třetí jazyk lásky: Přijímání darů

Přijímání darů je možná takový nejtypičtější "jazyk lásky", který si představíme, když začneme mluvit o "jazycích lásky". Prostě přineseme kytku, koupíme dárek atd. Ale možná právě proto, že je to tak typické, tak tento způsob projevování náklonnosti můžeme ignorovat.

Ale opravdu jsou lidé pro které je největší důkaz náklonnosti to, že jim něco dáme. Třeba jen nějakou drobnost. Většinou je poznáme jednoduše podle dvou věcí:

Zaprvé oni sami rádi dávají dárky a nosí různé maličkosti spoustě lidí.

Zadruhé to také poznáme podle toho, jak zachází s tím, co dostanou. Schovají si to? Vystaví? Vyfotí?

TIP: Pokud jsme s někým takovým třeba v partnerském vztahu, tak není od věci dát si do kalendáře víc příležitostí dávat si dárky než jen na Vánoce a narozeniny. Třeba i drobnosti - většinou nezáleží na ceně dárku.

Znáte někoho, kdo si schovává různé dárky a maličkosti nebo naopak někoho, kdo je rád dává?

5. Čtvrtý jazyk: Skutky služby

Ačkoliv název čtvrtého "jazyku lásku" může znít trochu tajemně, tak je to jednoduché. Čtvrtý jazyk je o praktických skutcích, které pro druhého člověka děláme. Je to o tom, že vyneseme koš, uvaříme, vyvenčíme psa nebo dáme dolů prkénko na záchodě. Jsou to věci, které děláme kvůli druhému, a které bychom jinak třeba nedělali. Jsou to skutky, kterými mu ukazujeme, že na něj myslíme.

Říká se, že láska bez skutků je prázdná. A lidé, kteří mluví tímto "jazykem lásky" přesně takto přemýšlí. Je jim celkem jedno, jestli jim skládáme komplimenty, věnujeme pozornost nebo dáváme dárky. Největší dárek je, když pro ně něco uděláme. Když si vzpomeneme na něco, co jim udělá radost nebo co je potřeba, a jdeme to udělat.

"Samá láska, ale že bys umyl nádobí, to ne!"

Znáte lidi, kteří takto přemýšlejí?

Pokud máte partnera, jak si navzájem s partnerem pomáháte?

6. Pátý jazyk lásky: Fyzický kontakt

Jak možná tušíte, tento "jazyk lásky" je aplikovatelný hlavně v partnerském vztahu. Ačkoliv ne výlučně! Úplně stejně jako partner potřebují fyzický kontakt pro zdravý vývoj třeba také děti. Studie prokázaly, že ty které vyrůstají bez obejmutí, pohlazení apod. často mohou zažívat velké negativní důsledky toho, že jim fyzický kontakt v dětství chyběl.

V zásadě totiž každý člověk potřebuje nějaký fyzický kontakt. A obzvlášť v partnerském životě je to silný nástroj, jak si vyjadřovat lásku. Je bez debat, že sex má obrovskou hybnou sílu ve vztahu. Zároveň fyzický kontakt není pouze o sexu, ale i objetí a dalších projevech blízkosti. Třeba i o tom, že druhého držíme, když pláče.

A stejně jako ostatních "jazyků lásky" jsou lidé, kteří jsou více zaměření na tento druh projevu náklonnosti. Toto jsou pro ně momenty, kdy se opravdu cítí milováni. A ne, není to pro ně pouze o uspokojení potřeb. A to je dobré vědět, protože ve vztahu přicházejí období, kdy je to těžké. Najednou věci "nejdou samy" tak jako dřív. Ale pokud víme, že náš partner mluví tímto jazykem lásky, pak to, že mu vyjdeme vstříc v této oblasti může do vztahu hodně přinést.

Pokud jste ve vztahu rozvíjíte nějak tuto oblast?

7. Jak aplikovat "Pět jazyků lásky"

Možná jste v partnerském vztahu a chcete ho zlepšit. Možná jste single a chcete pracovat na vztazích s přáteli kolem sebe. Možná chcete zlepšit vztahy v rodině.

Ať tak nebo tak, věříme, že alespoň něco z těchto základních principů pro vás bude užitečné. Třeba už jen uvědomění toho, že jako lidé nejsme stejní, že komunikujeme jinak a očekáváme jiné věci. A že potřebujeme přemýšlet nad druhými a nad tím, jak to mají oni.

Věříme, že tento výtah bude pro vás impulsem k tomu, abyste se zamysleli nad svými blízkými a nad tím, jak si vzájemně komunikujete náklonnost, zájem, respekt, lásku. K tomu, abyste aktivně budovali vztahy kolem sebe.

Také doufáme, že třeba trochu více poznáte sami sebe. A že díky tomu budete umět před druhými vyjádřit zase svoje potřeby.

Pomůže vám odpovědět si těchto několik otázek:

7.1 Otázky

V jakých momentech se cítíte šťastní?

Jaké věci váš protějšek nejvíc štvou nebo mrzí?

Čím víte, že vždycky uděláte radost vašemu protějšku?

Jaký byste řekli, že je jeho/její hlavní jazyk lásky?

Jaké jsou jeho/její vedlejší jazyky lásky?

Jaký myslíte, že je váš hlavní a vedlejší jazyk lásky?

Zkuste přemýšlet i nad více lidmi, než třeba nad partnerem.  Jaké jsou jazyky lásky třeba ve vaší rodině nebo mezi přáteli?


Další obsah:

Naučte se účinně bránit proti manipulaci ve vztazích - PRAKTICKÉ LEKCE


ÚČINNÁ POMOC PŘI KONTAKTU S MANIPULÁTORY - SOUBOR VERBÁLNÍCH I NEVERBÁLNÍCH METOD, KTERÉ MŮŽETE HNED ZAČÍT POUŽÍVAT