8 typů vztahových manipulátorů … Proč je důležité umět je rozlišovat? Protože s touto znalostí stojí nebo padá účinná sebeobrana proti té které podprahové vztahové manipulaci.

24.12.2019

Z již téměř 30ti článků na tomto blogu jste při pozornějším čtení nebo poslechu mohli rozpoznat několik charakteristik, jimiž se systematičtí vztahoví manipulátoři vyznačují.

Přetvářka

Tou základní je přetvářka. Bez ohledu na to, s jakým typem manipulátora přicházíte do styku, všichni mají tento společný rys - přetvařují se, aby je většinová společnost, která je vůči jejich působení nevnímavá, nepoznala. Navenek si vždy přejí působit normálně, ne jako vztahoví manipulátoři s postranními úmysly.

Skenování

Další společnou charakteristikou všem těmto lidem je takřka nadpřirozená pozorovací schopnost. Aby se svým aktivitám mohli věnovat, potřebují pravidelný přísun čerstvých informací o vás. Dokonce i děti, které vyrůstají v prostředí ovládaném manipulátory, se této schopnosti relativně brzy naučí. Když toto víte, můžete si vůči takovým dětem vypěstovat vnímavost, protože díky své nezkušenosti ještě nedokážou svou potřebu "skenovat" váš život skrývat tak dobře jako jejich dospělé vzory. Opatrnost ve sdílení informací z vašeho života takovým dětem je pak na místě, protože si můžete být téměř jisti, že tyto děti jsou hlavními oběťmi a současně nevědomými spolupracovníky svých dospělých manipulátorů, nejčastěji jednoho z rodičů. A někdy žel i vědomými.

Nepřímé nástroje vlivu

Třetí věcí charakterizující všechny manipulátory bez ohledu na jejich typ, je používání specifických nepřímých nástrojů či zbraní vlivu, jejichž prostřednictvím dosahují svých cílů. Pokud chcete vědět, jaký je rozdíl mezi přímými nástroji vlivu, které ve svých vztazích používáme úplně všichni, a mezi nepřímými nástroji vlivu, které používají manipulátoři, přečtěte si článek Necháváte se ovlivňovat nebo sebou necháte manipulovat? Příklad jedné komunikace "přes čáru".

Vyvolávání nejistoty

Jednou z mocných zbraní, která je také společná všem psychických manipulátorům, je schopnost znejisťovat ty, na něž se ve svých aktivitách zaměřují. Pokud patříte k lidem, kteří se musí potýkat se vztahovou manipulací, pravděpodobně tento pocit znáte. Pocit, že si nejste jisti.

Někdy jasně vidite, že jste objevili skutečnou příčinu svých těžkostí. Toho, že se vám v životě nedaří. Jste si jisti, že víte, co ve skutečnosti stojí za vašimi zdravotními problémy, nebo proč upadáte do téměř depresívních stavů.

Ale v zápětí o tom zase pochybujete. Nejste si jisti. Co vlastně způsobuje tento stav nejistoty a s ním často spojené pochybnosti o sobě samém?

Jedná se ve skutečnosti o formu v poslední době popularizovaného termínu, tzv. gaslightingu. Gaslighting je zjednodušeně řečeno způsob jednání, kterým psychický manipulátor cílevědomě zpochybňuje náš zdravý rozum. Záměrně vytváří závoj, mlhu, rozmazaný obraz. A my si pod jeho vlivem buď nic neuvědomujeme anebo každé podezření rychle zaháníme. Říkáme si: Co když se mi to jen zdálo? Co když to není pravda? Co když jsme manipulátor já? Co když se on opravdu změnil / ona změnila? Neměl bych mu/jí dát další šanci? Přijmout ho/jí zpátky do svého života? Znovu začít důvěřovat?

Po tomto přehledu, co je všem vztahovým predátorům společné, se pojďme věnovat námětu, s jakými typy manipulativních lidí se můžete v životě setkávat 

8 typů manipulátorů

Jeden ze způsobů, jak systematičtí vztahoví manipulátoři znejisťují své oběti, souvisí s jejich schopnosti skrývat se za různé masky a převleky. Tuto hru na schovávanou s námi hrají proto, aby nás mátli, udržovali neakceschopné. V nebdělém stavu.

Podle toho, jaké masce dávají přednost, rozlišujeme celkem 8 typů manipulátorů. Toto slovní spojení - typy manipulátorů - je oblíbené a často se používá, ale pamatujte, že ve své podstatě typy manipulátorů ve skutečnosti úzce souvisí s jejich maskami, které si tak obratně umí nasazovat, aby nás mátli.

Zde je tedy 8 masek, podle kterých rozlišujeme 8 typů manipulátorů:

  • Sympatický manipulátor
  • Charismatický manipulátor
  • Altruistický manipulátor
  • Vzdělaný manipulátor
  • Tichý manipulátor
  • Manipulátor Lídr
  • Manipulátor Ochránce
  • Manipululátor Smolař

Podívejme se blíže alespoň na jednu z výše uvedených masek. Na tu, která se v naší západní společnosti vyskytuje pravděpodobně nejčastěji:

Maska sympatického manipulátora

Bývá těžké ho odhalit, protože své skutečné motivy dokáže účinně skrývat a my ho různě dlouhou dobu považujeme za skutečně sympatického člověka.

Co vás čeká, pokud se poprvé potkáte s příjemným a milým, neboli sympatickým manipulátorem? A co vás čeká, když mu dovolíte, aby na vás měl vliv dlouhou dobu? Kromě toho, že se vám jeví jako pozorný, milý, veselý, usměvavý a někdy dokonce úslužný, bude pravděpodobně také hovorný.

Nebude mít problém s kýmkoli navázat kontakt. I přesto, že vás bude znát jenom chvilku, dokáže se velmi obratně dostat do vašeho prostoru a nenápadně ho ovládnout.

Pokud nemáte vypěstovanou vnímavost na takové lidi a zároveň se vám v životě nedostalo moc lásky (jeden náš fanoušek použil trefný výraz "nedomilované dítě") sympatický manipulátor pravděpodobně rychle dosáhne toho, že začnete být také sdílní a řeknete víc, než byste za normálních okolností řekli nebo chtěli říct.

A tady je příslovečné jádro pudla. Manipulátor dostane své informace a od té chvíle s nimi může pracovat, jak potřebuje. Způsob, jak psychický manipulátor pracuje s informacemi, není úplně snadné pochopit, a zabývat se jím tady, by šlo nad rámec tohoto článku. Pokud vás však toto konkrétní téma zajímá, věnujeme se mu v článku a navazujícím videu Negativní informační pole - druhá strategie psychických manipulátorů.

Zde si v tuto chvíli pouze řekněme: Buďte nanejvýš opatrní, komu a jaké osobní informace svěřujete. Může vám to ušetřit mnoho starostí.

Pojďme ale zpět k popisu sympatického manipulátora. Bývá to často tak příjemný a pozorný člověk, že byste se mu rádi podobali. Většina milých, sympatických manipulátorů jsou totiž navíc poměrně schopní lidé. Mohou být velmi výkonní, inteligentní, bývají také činorodí a vynalézaví.

Často třeba umějí vařit, leccos opravit, zkrátka prakticky si poradit s různými věcmi. Nebo se angažují v různých společenských či politických aktivitách a jsou v nich úspěšní. A tyto stejné kvality se jim velmi hodí i při manipulaci s druhými, méně zmocněnými lidmi.

Možná vás teď napadá - Je vůbec možné včas odlišit sympatického manipulátora od skutečně sympatického člověka?

Ano, při troše opatrnosti a pozornosti to možné je. V první řadě si dobře všímejte jedné věci. Má sympaťák, který s vámi nedávno navázal vztah nebo se o to pokouší, trvalé vztahy nebo často mění své přátele?

Skutečně sympatický člověk má pochopitelně trvalé vztahy. Sympatický manipulátor potřebu pevných dlouhodobých vztahů nijak silnou nemá. Je schopen je často měnit. Lehko si nacházet náhradu. Jde mu to snadno. Jak už bylo řečeno, rychle vytváří příjemné, přátelské ovzduší, které poskytuje pocit bezpečí. Jeho cílem bývá na všechny přítomné dobře zapůsobit. Velmi často chválí, lichotí, projevuje drobné úsluhy. Vypadá to, že nedůvěra není na místě.

Během určitého ne příliš dlouhého času ale začnete zjišťovat, že je ta vazba nějak těsná. Že zažíváte nějaký neurčitý pocit nesvobody. A to je druhé poznávací znamení. Tento zvláštní pocit. Takový člověk si vás k sobě připoutává víc, než je příjemné, a pokouší se mít nepřirozený vliv na váš život.

Něco takového se vám se skutečně příjemným a milým člověkem stát nemůže. opravdu sympatický člověk nemá potřebu mluvit o svých přednostech, je emocionálně vyrovnaný, neuráží druhé , nechává jim prostor pro jejich názory a nekritizuje druhé. Je schopen připustit své chyby, ale zároveň si je vědom svých hodnot.

A přidejme ještě třetí poznávací znamení: Na rozdíl od skutečně milého člověka, manipulativní sympaťák, stejně jako všichni ostatní manipulátoři, není poháněn ve svém jednání láskou, ale sobectvím.

Zkuste k takovému člověku změnit přístup a sledujte jeho reakci. Zkuste mu něco odmítnout, říci mu ne, nebo si ho vezměte stranou a řekněte mu nějakou oprávněnou výtku. Nebuďte ironičtí ani zlostní, ale začněte si vymezovat svoje práva, dejte mu hranice. Pokud to neustojí a z milého člověka se stane vzteklý a emoce nekontrolující člověk, právě jste odhalili jeho masku.

Ostatním sedmi typům manipulátorů se podrobně věnujeme v online Škole umění kontramanipulace. Pokud chcete vědět, jak se proti systematické psychické manipulaci bránit, začněte tady: 


3 mocné zbraně vztahových manipulátorů - Jak se proti nim bránit?-
Zjistěte, co může být příčinou toho, jak se cítíte.
Pokud máte pocit, že nevíte, kdo jste, pokud se vám často obrazně řečeno točí hlava z emocionální horské dráhy, po které se každý den pohybujete, najděte si několik minut času na shlédnutí této videoprezentace.


Chcete se nás ohledně vztahové manipulace na něco zeptat? Napište nám. Odpovídáme zpravidla do 48 hodin.