R.I.P. David Stypka a jeho píseň Jericho + Příběh Karolíny a lékaře Lukáše, perverzního manipulátora.

07.03.2021

Ve druhé části článku si přečtěte příběh manželsví Karolíny a Lukáše, lékaře, perverzního manipulátora, který bez snahy cokoli skrývat uvěznil svou ženu do několikaleté sociální izolace. Přesto se nevzdala. V úplném závěru je uveden i pádný důvod, proč se nevzdat. 

Blog je součástí programu Pomoc lidem ohroženým vztahovou manipulací 

Desátého ledna t.r. zemřel český zpěvák David Stypka. Jeho tvůrčí i interpretační talent už teď velmi chybí jak po stránce hudební, tak textové.

Stypkova tvorba nepatřila k těm jednoduchým, skladbu Jericho z r. 2017 nevyjímaje. Oficiální komentář k této písni říká, že David Stypka v ní vzpomíná prostřednictvím biblické symboliky na svůj vztah, lituje jej, ale snaží se utěšit svou bývalou lásku v tom, že její bolest ustane. Někde v dálce života dojdou oba konečně do své zaslíbené země - do svého Jericha a najdou jinou lásku, či spokojený život."

Text písně je ale sám o sobě básní, která může mít přesah do našeho tématu - viz závěr článku.

Poslechněte si nebo připomeňte, o čem David zpívá:

Ref

Budu se dívat, jak vstáváš a jdeš,
rovnáš si záda, čistí tě déšť.
Za chvíli na mě zapomeneš,
na strachy taky .

Nenech se mást,
to všechno, co vidíš se zdá.
tam někde v dálce je Jericho,
město, co trumpetou zbořit se dá.

Tady mě máš,
doktor, co strhne ti fáč,
no jasně že bolí to,
ale za chvíli snést se to dá.

Ref:

Budu se dívat, jak vstáváš a jdeš, ...

Můžeš si lhát,
na oko zlatá brána,
ale když vezmeš za kliku
z brány je gilotina.

Jsi Rachab má zlá,
nevěstka uchráněná,
na nejhlubším místě teď bolí mě
tvá poslední dobrá rána.

Ref:
Budu se dívat, jak vstáváš a jdeš, ...

Všichni to říkali,
my se jim vysmáli.
Z očí strh jsem ti fáč.
A pak tě tam nechal
na pospas bylinám a dekám,
od tebe hnala mě pryč vina má.

Ref:

Chtěl jsem se dívat, jak vstáváš a jdeš,¨
rovnáš si záda, čistí tě déšť.
Doufal, že na mě zapomeneš,'
na strachy taky.

Pozoruhodný básnický text

Určité malé procento inteligentních vědomých manipulátorů (v žádném případě nenaznačujeme, že by David Stypka mezi ně patřil) totiž podobně jako zpěvák v písni navenek uznává svou vinu vůči své partnerce.

".. od tebe hnala mě pryč vina má"

Uvnitř dokonce touží po tom, aby se jim jejich žena dokázala vzbouřit...

"Chtěl jsem se dívat, jak vstáváš a jdeš,

rovnáš si záda, čistí tě déšť.

Doufám, že na mě zapomeneš

na strachy taky ..."

... aby si jí mohli "vážit" a "nemuseli" jí dál pohrdat a psychicky zneužívat.

"... ale když vezmeš za kliku, z brány je gilotina."

A když to jejich oběť nakonec skutečně udělá, jsou pak plní protichůdných emocí.

" ... na nejhlubším místě teď bolí mě tvá poslední dobrá rána."

Karolína a Lukáš

V knize "Láska a manipulace" vypráví autorka příběh 25leté Karolíny a jejího partnera - lékaře, perverzního manipulátora. Karolína sice už brzy po navázání vztahu cítila, že "něco" není v pořádku, ale sítě, které kolem ní byly spřádány, byly tak rozporuplné, že nebyla schopna cokoli smysluplně formulovat.

Její matka i babička ji navíc zásobovaly lidovou moudrostí, že pro lásku se musí mnoho vytrpět a že žena ve vztahu k silnému muži "na to vždycky musí doplatit".

Karolinin otec byl paranoidní manipulátor a navíc její kamarádky měly také "silné" manžely, kteří nechodili daleko pro ránu, ať doslovnou či obraznou. Karolína při terapii sama připustila , že byla vlastně odsouzena k podobnému údělu. V průběhu několika málo let se díky aktivitám svého manžela dostala do úplné společenské izolace.

Pochopila, co se děje, až po tomto telefonátu od jedné známé:

 • Ahoj, volám proto, že chci jen pozvat Lukáše na oslavu dceřiny promoce.

 • Aha, no ano, já mu to vyřídím.

 • Tebe bych pozvala taky, ale od Lukáše vím, že ty tyhle akce nemáš ráda.

 • Prosím?

 • No ... že nejsi společenskej typ.

 • Cože? To ti fakt řekl Lukáš?

 • Jo, bavíme se občas i těhlech věcech. Celkově ... mezi sebou ... chápeš... Neber si to osobně.

 • Ale já jsem nikdy nic takového neřekla! Vůbec tomu nerozumím.

 • Hele - už jsme Lukáše několikrát pozvali, třeba na koncert nebo na sport, ale vždycky to odmítl s tím, že bys mu udělala scénu.

 • Já o žádných pozváních nevím. To se musí nějak vysvětlit, protože takhle to vypadá jako že sem nějaká megera, která svého muže nikam nepustí...

Vysvětlilo se to. Lukáš byl alespoň v něčem výjimečný manipulátor. Když se ho Karolína na to, co slyšela od jeho kolegyně, zeptala, řekl jí, že je to pravda. Ke všemu se přiznal. Prý o jejich akce nestojí, ale aby je neurazil, hodil to na Karolínu.

Vztah trval ještě několik dalších let, než Karolína dospěla k úplnému prozření a k rozhodnutí od Lukáše odejít. 

Jejích vztah měl malou nepříjemnou dohru. Karolíně se svěřila kamarádka trpící v podobném vztahu, jako měla ona sama, s tím, co jí Lukáš po definitivním rozchodu s Karolínou řekl:

 • Víš, kdyby byla Karolína jako seš ty, kdyby po sobě nechala šlapat a nechala si všechno líbit, jako to děláš ty, pak by byla pro mě děvkou, se kterou si můžu dělat, co chci. Karolíny si vážím, protože ona mi to nikdy nedovolila. Vždycky, když jsem jí srazil k zemi, dokázala vstát a zvednout hlavu. Postavila se mi a bojovala. Jsem na ni hrdý.

 • Takže to, co mi Karolína o tobě říkala, to bylo všechno pravda? Vždyť si to popíral!

 • Byla to pravda.

Lukáš byl skutečně typ perverzního manipulátora, který po tom, co ztratil Karolínu, si užíval aspoň podobného sadistického ponižování její kamarádky. Nepokrytě mluvil o její zoufalé situaci a vnucoval jí představu, že je vlastně děvkou, kterou musí všichni pohrdat. Ve skutečnosti jí dával najevo, že jaksi nepochopila pravidla hry a že tak dostává to, co si zasluhuje.

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

Příběh je dokladem toho, že v rámci vztahu manipulátor a jeho oběť existují situace, které lze označit jako zjevný přestupek proti občanskému soužití nebo dokonce trestný čin.

Dostali jsme v této souvislosti tento dotaz:

,Je narcistická manipulace, emoční násilí ,zneužívání a gaslighting trestný čin ...pokud způsobuje trauma a zhoršení psychického stavu?

Odpověděli jsme:

Odpověď není jednoduchá. Fyzické, psychické nebo sexuální násilí na blízkém člověku, které se opakuje, je dlouhodobé, má tendenci k eskalaci, děje se za zavřenými dveřmi a jsou při něm jasně rozděleny role agresora a oběti, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí dle ust. § 199 odst. 1) Trestního zákoníku:

"Kdo týrá osobu blízkou nebo jinou osobu žijící s ním ve společném obydlí, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta."

To, že je do týrání blízké osoby zahrnuto i psychické násilí, vyplývá z rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 9. 2005, sp. zn. 3 Tdo 1160/2005 Sb, kde se uvádí:

"Pod pojmem "týrání" osob .... je třeba rozumět takové jednání pachatele, které se vyznačuje zlým nakládáním buď s blízkou osobou ..., nebo i jinou osobou, s níž pachatel žije ve společném bytě či domě, a současně se vyznačuje i určitou mírou trvalosti a dosahuje takové intenzity, aby bylo způsobilé vyvolat stav, který pociťuje postižená osoba jako těžké příkoří, resp. psychické nebo i fyzické útrapy. Zákon přitom nevyžaduje, aby týrání mělo povahu fyzického násilí, popřípadě též spojeného s následky na zdraví týrané osoby."

Tolik zákon a příslušná judikatura. Praxe ale podle našich zkušeností tak jednoduchá není. Většina systematických manipulátorů, a to i těch, kteří jednají vědomě, si dává záležet na tom, aby zvenku jejich jednání bylo považováno za projevy ochrany nebo dokonce upřímného zájmu či lásky vůči blízké (týrané) osobě.

Ale pokud jde o reálnou možnost se bránit proti takovému zacházení, většině soudců podle slov advokátky Kláry Samkové - cituji - : "chybí určitý druh vzdělání a intelektuálního zázemí, aby mohli tyto kauzy soudit spravedlivě ..." a dokonce: "odmítají chodit do hloubky a odmítají porozumět vnitřním příčinám sporu." - ve videu od času 13.00.

Nejčastěji tedy nezbývá než "vzít právo do svých rukou" a podobně jako Karolína zvednout hlavu. A přes všechny ztráty, které s tím mohou být spojeny, definitivně z takového vztahu odejít. 


Další obsah: 

Získejte základní balíček informací o vztahové manipulaci - získejte motivaci se bránit

ZÁKLADNÍ KURZ SEBEOBRANY PROTI VZTAHOVÉ MANIPULACI + VYBRANÉ LEKCE ŠKOLY UMĚNÍ KONTRAMANIPULACE VE ZKRÁCENÉ PODOBĚ = LITE VERZE ŠKOLY UMĚNÍ KONTRAMANIPULACE