Proč nestačí naučit se kontramanipulativním technikám?

02.09.2019

Motto: ... nebylo rozumné předpokládat, že jakkoli vybroušené ale přece jenom povrchní řešení v podobě kontramanipulativních technik by mohlo něco změnit. Anebo mohlo, ale ...


"Usmívejte se, nebraňte se ani neospravedlňujte, nerozčilujte se, a reagujte neurčitě:  ´Můžete si myslet své ...´  ´Každý jsme nějaký ...´ "Máš pravdu, že pár blbostí už jsem řekl ...´"

To je jen několik příkladů tzv. kontramanipulativního jednání a výroků. Pokud si na internetu vygooglíte výsledky dotazu "obrana proti manipulaci", dostanete se nejčastěji k přehledům podobných kontramanipulativních technik. Jsou fajn, za určitých předpokladů jsou velmi účinné, ale má to jeden háček. Dají se přirovnat ke známé třešni na dortu. Bez samotného "dortu" jsou jako ta třešeň něčím téměř bezcenným. Proč?

Hluboko pod povrchem

Abychom si na tuto otázku odpověděli, podívejme se na věc z jiného úhlu. Komu jsou kontramanipulativní techniky určeny? Pochopitelně především lidem, kteří do menší či větší míry podléhají vlivu nějakého manipulátora. Jak dlouho takový vliv trvá, aby se mohlo říct, že se jedná o vztahovou manipulaci?

Vždy jde o dlouhodobý nebo přinejmenším intenzívní vztah mezi manipulátorem a jeho obětí. A takový vztah se odehrává především hluboko pod povrchem vnějších dějů. Z tohoto důvodu by nebylo rozumné předpokládat, že jakkoli vybroušené ale přece jenom povrchní řešení v podobě kontramanipulativních technik by mohlo něco změnit. Anebo mohlo, ale nikoliv ve vztahu manipulátor a oběť, Pouze ve vztahu manipulátor a někdo, kdo se ještě obětí nestal, komu to teprve hrozí. Tedy všude tam, kde ještě nedošlo ke navázání podpovrchových vazeb.

Zákonitosti a řešení na míru

Co je tedy oním "dortem", který lze nakonec ozdobit "třešničkou" v podobě kontramanipulativních technik? To není snadné vyjádřit jednou větou. Závažná vztahová manipulace má mnoho podob a odehrává se v různých prostředích. Je třeba pochopit obecné zákonitosti jejího vzniku a pak trpělivě hledat řešení na míru, které bude zohledňovat specifika daného vztahu.

Před tím, kdo se potřebuje vymanit z oněch podpovrchových temných vazeb, je rozhodnutí nastoupit na ne právě lehkou a krátkou cestu. Stojí to však za to, protože na jejím konci je osvobození, které se podobá propuštění doslovného vězně na svobodu.


Mnoho projektů osobního rozvoje je postaveno na myšlence, že ať se člověk nachází v jakkoli bezvýchodné situaci, pomůže mu především  to, když změní své myšlení. V zásadě to pravda je, ale v případě obětí drsné vztahové manipulace je tato změna myšlení obtížná a někdy žel nemožná. Po různě dlouhou dobu potřebují tito lidé pomoc zvenčí. 


POMOC LIDEM OHROŽENÝM VZTAHOVOU MANIPULACÍ