Dvě altruistické predátorky na jevišti ... Smutnovtipná ukázka z praxe jednoho typu manipulátora

24.04.2019

" ...dvě z těchto žen, matka a její nejstarší dcera v jednání se svými dětmi v sobě nedokáží skrýt zjevný sklon s nimi manipulovat. A to aniž by byly odhaleny  ..." 


Náhoda tomu chtěla, že jsme včera navštívili představení pražského divadla ABC "I love mamma" (psáno v dubnu 2019 - Inscenace již není v repertoáru divadla) s podtitulem komedie o radostech a strastech moderního mateřství. 

V krátkém popisu se mimo jiné dočteme, že se jedná o pohled do života sedmi žen z jedné rodiny, které všechny žijí po svém, ale mají něco společného, každá řeší, jak nejlépe naplnit své ženské poslání.

Izraelská autorka Hadar Garlon prý napsala tuto hru přímo na míru pro českou divadelní scénu. Ačkoliv jména postav jsou hebrejská a v ději se semtam nevyhneme reáliím z judaistického náboženství, celkové vyznění skutečně odráží téměř všechny známé intimní a mateřské problémy žen mladšího a středního věku, které tak dobře známe z naších luhů a hájů.

Co je ale z hlediska našeho tématu nejvíc pozoruhodné, dvě postavy, matka a její nejstarší dcera v sobě nedokáží skrýt zjevný sklon se svými dcerami manipulovat. A to aniž by byly odhaleny - divák v hledišti sice podvědomě vnímá, že něco není v pořádku, ale spolu s hodnýmí a na svých matkách závislými dcerami, má tendenci tyto dvě ženy, vztahové predátorky, obdivovat, až adorovat. (Jedná se o typ altruistického manipulátora.)

Je skutečně zvláštní, že jim tento trik prochází a díky tomu jejich dětem úplně nedaří žít  své autentické svobodné životy, 


Pozn. Vedlejšími postavami jednotlivých epizod je i šest mužů. Jediný syn matky, manželští partneři jejích třech dcer, gynekolog a laktační bratr. Všechny tyto vírem událostí zmítané a podprahovými hrami mezi ženami nedotčené muže hraje jeden herec. Zejména jeho výkon nezbylo než obdivovat. Vedlejší postava, která byla téměř stále na jevišti:-)


Jak poznat, že je někdo manipulátor? Jde to těžko, protože každý člověk, který má tendenci manipulovat s druhými si zároveň se svými nepěknými aktivitami nasazuje masku. Přečtěte si článek, který objasňuje, proč není jednoduché jednoduché tuto masku odhalit