Peníze nebo život? Pár slov o tom, jak ekonomická manipulace může paralyzovat svoje oběti

06.05.2019

"Patří k nim podvědomé se spoléhání na pomoc zvenčí - od svého ´dobrodince´, od státu, charity ..., ochota trpět pravidelné kontroly ekonomických aktivit..."


Je to mocný nástroj vztahových predátorů. Pokud "na to mají", používají ho vždy, když selžou ostatní zbraně, nebo, jemněji řečeno, taktiky.

Pod rouškou lásky a podpory

Je tím účinnější, čím víc je jejich oběť příbuzensky bližší, čím víc tuto "pomoc" od svého predátora potřebuje a čím déle trvá. Pod rouškou lásky a podpory se skrývají dlouhé prsty, které často dovedně ovládají život oběti od její rané dospělosti a znemožňují jí často postavit se na své vlastní nohy.

Vyžaduje to obrovskou odvahu a sílu vzepřít se tomuto cukru a biči a odmítnout toto pravidelné  "láskyplné" sponzorování.

Programy v nevědomí

Dlouhodobý vliv takovéto pomoci totiž zpravidla ovlivňuje jednání oběti do té míry, že není schopna se sama o sebe ekonomicky postarat. Vyvinout soustředěné úsilí a cílevědomě si vybudovat finanční nezávislost je pro ni mnohem obtížnější, než pro člověka, kterému nebyly do nevědomí implementovány programy závislosti.

Patří k nim podvědomé spoléhání se na pomoc zvenčí - od svého dobrodince, od státu, od charity - , ochota trpět pravidelné nenápadné i nápadné kontroly ekonomických aktivit a v neposlední řadě strach, že svého sponzora vlastně nemůžu odmítnout, protože bych mu ublížil.

Ještě jedna pomoc zvenčí

Peníze nebo život? Je vůbec možné, aby oběť této ekonomické manipulace protnula tento začarovaný kruh? Odmítla definitivně sponzorovy peníze a zvolila si nezávislý život? Možné to je, ale oběť obvykle potřebuje někoho, kdo jí pomůže její situaci vidět zvenčí, projeví jí pochopení a hlavně zprostředkuje praktické vedení. 


Abyste souvislosti manipulace ve vztazích  mohli lépe pochopit, s manželem jsme pro vás připravili jsem minikurz Znaky manipulativního chování v 10 příbězích z reálného života.  Zvu vás k jeho sledování.


Chcete se nás ohledně vztahové manipulace na něco zeptat?
Napište nám. Odpovídáme zpravidla do 48 hodin.

anebo