Proč je třeba hledat už v dětství kořeny manipulativních vztahů v dospělosti? O nedotknutelnosti a zranitelnosti. Podivná výměna osobností. Falešná maska obětavosti a nesobeckého altruismu.

05.03.2019

Motto: "...Často se jedná o procesy skryté do takové hloubky, že se oběť svého predátora zastává, kdykoli by někdo zpochybnil jeho dobré jméno ..."


Je to střetnutí dvou typů povah. Klidně mohou pocházet i z jedné líhně. Jedno ego vyrostlo na výhradním zájmu o sebe samo, zatímco druhé se o sebe staralo především prostřednictvím zájmu o druhé. První si kolem sebe vybudovalo hluboký příkop nedotknutelnosti, zatímco druhé se stalo otevřeným městečkem bez hradeb.

Pozoruhodná interakce

Jednu věc mají všechna ega společnou, tedy i tato dvě. Navenek vůči svému okolí chtějí vypadat co nejlépe. Pokud se tato dvě ega s opačným protipólem střetávají na malém prostoru, nastává téměř vždy pozoruhodná interakce. V zájmu co nejlepšího sebeobrazu si nedotknutelné ego, ať už vědomě či nevědomě, postupně přisvojí dobré vlastnosti zranitelného ega.

Udělá zranitelné ego totéž? Ne, taková věc ho ani nenapadne. Jednak od nedotknutelného nic moc pozitivního převzít nejde, a pak tu dochází k jinému procesu, který má co dočinění se vztahovou manipulací a jehož podstata je dechberoucí.

Nasazování masky a projektování

Dlouhodobým nenápadným srážením a ponižováním své oběti, tedy zranitelného ega, a následnou "pomocí" a "zachraňováním" si vztahový predátor, tedy nedotknutelné ego, na jedné straně nasazuje falešnou masku obětavosti a nesobeckého altruismu a na druhé straně poznenáhlu projektuje do své oběti svou sobeckou podstatu.

Oběť si tyto procesy  neuvědomuje, odehrávají se na bázi nevědomí. Často se jedná o procesy skryté do takové hloubky, že se oběť svého predátora zastává, kdykoli by někdo zpochybnil jeho dobré jméno. Může k tomu docházet dokonce i při čtení těchto řádek, kdy se nevědomí oběti ozývá, ale rozum nahoře jeho hlas ostře umlčuje a tento blog raději zavírá.

Jemně ostré lokty

Jak už zde bylo víckrát zmíněno, k procesům zrání obou eg, toho nedotknutelného i toho zranitelného, dochází od dětství. Významnou roli při tom tedy hrají rodiče. A tak si na závěr trochu posteskněme.

V něčem totiž mívají drsní rodiče tak trochu pravdu, když učí své děti, aby měly ostré lokty. Ti ne drsní rodiče vštěpuji svým dětem obvykle dobrotu a jemnost. Co je lepší? Ostré lokty nebo jemnost? Odpověď by mohla být: Jemně ostré lokty - hlavně takové, které vztahovým predátorům nedovolí zneužívat dobré vlastnosti jemných lidí v jejich okolí.


Výskyt systematických vztahových predátorů ve vašem okolí není jednoduché odhalit. Co ale odhalit jde - zda a do jaké míry máte sklon podléhat jejich vlivu, ať už je to v rodině, v práci, ve škole nebo jiném prostředí, jehož jste součástí.

Test se 12 otázkami Jak snadnou kořistí jste pro manipulátory a hlavně vaše odpovědi na ně vám ukážou, co můžete změnit, abyste nepřitahovali pozornost vztahových manipulátorů.

Tento osobnostní test je součástí online Základního kurzu sebeobrany proti vztahové manipulaci.  Jste zváni.