Nůž v zádech ... Jak se jedna ze strategií psychického manipulátora stává příčinou společenské izolace?

20.08.2019

"A vaše okolí, rodina, přátelé, kolegové? Nechápou vás. Nikdo za vámi do nemocnice nepřijde. Jen se k vám občas donese, že si za to můžete sami. Dokonce, že jste si to prý zasloužili ..."


Nůž v zádech! Doslova jste to nezažili, ale umíte si to představit. Je to většinou tak rychlé, že nestihnete ani mrknout okem. Co následuje? Pokud nejsou zasaženy životně důležité orgány - ostrá bolest, krvácení, dlouhodobá léčba. Pocity zloby na toho, kdo to udělal. Nejistota, jestli nebudete mít trvalé následky.

A co reakce vašeho okolí, rodina, přátelé, kolegové? Rozumí tomu, co cítíte. Vnímají vaši bolest. Tu doslovnou i duševní. Navštěvují vás v nemocnici. Povzbuzují vás, nosí vám to nejlepší k jídlu. Prostě vás hýčkají. Společně s vámi si přejí, aby byl odhalen a potrestán viník. A když se vrácíte domů, čeká vás na uvítanou oslava.

Teď si představte stejnou situaci, ale bez výše popsané podpory. Máte nůž v zádech. Ležíte na chodníku. Lidé chodí kolem. Nevšímají si vás. Nebo poznamenají něco v tom smyslu, že vám to patří. Se zbytky sil si sami zavoláte záchranku. Ostrá bolest, krvácení, operace, dlouhodobá léčba. Pocity zloby na toho, kdo vám to udělal. Nejistota, jestli se vrátíte do života bez následků.

A vaše okolí, rodina, přátelé, kolegové? Nechápou vás. Nikdo za vámi do nemocnice nepřijde. Jen se k vám občas donese, že si za to můžete sami. Dokonce, že jste si to prý zasloužili. Nic z toho k vašemu uzdravení pochopitelně nepřispívá. Když se z nemocnice vracíte, lidé si na vás ukazují. To je on... Doma vás nikdo nečeká. I vaše nejbližší rodina podlehla tlaku okolí. 

Doslovný nůž v zádech je dílem okamžiku. Ten druhý "nůž v zádech" je obrazný a jedná se o proces, který oběti dochází mnohdy až s několikaletým zpožděním .

Proč jsou reakce okolí tak odlišné, když v obou případech je oběť skutečně obětí, tedy bez přímé viny? Kde se ve druhém případě berou informace, které vzbuzují tak nelítostné reakce?

Tušíte, kdo za nimi stojí? Sousedka odvedle, o které všichni vědí, že je drbna? Mohla by. Ale z ní si obvykle nikdo nic nedělá. (Dokáže být někdy i milá a udělat pro druhé něco dobrého. Prostě drbna.) Je to někdo zákeřnější. Někdo, do koho byste to asi neřekli. Tichý, nesmělý vztahový predátor. Pracuje s informacemi na pozadí. Hledá a nachází spojence. Se získanými informace obratně manipuluje. Některé použije hned, některé pečlivě střeží na později. Vždy s nimi ale nakládá tak, aby nebylo dotčeno jeho image.

V nejhorším případě to může být i někdo, kdo vám jako první půjde vytahovat nůž ze zad. Aby zakryl svoje skutečné úmysly. Někdo, komu jste věřili...


Tento článek je inspirován skutečným příběhem. Společenská izolace v něm popsaná nenastala během krátké doby. Jednalo se o promyšlený postupný proces. 

O této a dalších dvou zbraních vztahových agresorů, se dozvíte ze 17minutové videoprezentace Tři mocné zbraně vztahových manipulátorů.