Necháváte se ovlivňovat nebo sebou necháte manipulovat? Příklad jedné sourozenecké komunikace, která na první vypadala nevinně

22.12.2019

Motto: Ví, že navštěvovat rodiče by měla, ale v posledních týdnech toho bylo tolik. Změny v práci, nemocné děti. Co má bráchovi říct? 

Vztah bez vlivu není vztahem. Je přirozené, že jakýkoli vztah mezi dvěma lidmi - partnerský, přátelský, sourozenecký, pracovní, sousedský, vztah mezi rodičem a dítětem ... - je definován mírou vlivu. Pokud rezignujeme na vliv na kohokoli, koho známe, říkáme tím onomu člověku "Nezajímáš mě, jsi mi lhostejný."

Ze stejného důvodu podvědomě počítáme s tím, že někdo, na kom nám aspoň trochu záleží, na nás uplatňuje určitou míru vlivu. Dítě podvědomě chápe, že rodič má právo ho usměrňovat, zaměstnanec uznává, že zaměstnavatel na něj má nějaké požadavky, manžel zase rozumí tomu, že jeho manželka si přeje, aby nějak působil na své okolí.

Nástroje tohoto vlivu jsou velmi různorodé. Některé jsou nám docela příjemné, některé nám vadí, ale smiřujeme se s nimi. Proti některým se bouříme. Dají se však vždy charakterizovat jako přímé a my je jako takové vnímáme. Rodič zvýší na dítě hlas a ono na to nějak reaguje. Zaměstnavatel nám zvedne osobní ohodnocení a my díky tomu víme, že o nás nechce přijít. Muž přinese ženě květiny a žena vnímá - záleží mu na mě.

Existují však specifické nástroje vlivu, které můžeme nazvat nepřímé a které mezi ostatními mají určitou výjimečnou pozici. Ti, kdo s nimi pracují, si nepřejí, aby "adresát" tyto nástroje rozpoznal. Důvod, proč tomu tak je, spočívá v tom, že cíle, kterých manipulátor pomocí těchto nástrojů dosahuje, jsou extrémně sobecké. Tato míra sobectví a nebojme se říci zla je tak velká, že kdyby se k dosažení těchto cílů pokusil zvolit nástroje přímé, vlastně by ani nefungovaly.

Sourozenci Aleš a Simona - komunikace přes čáru

A tak např. Aleš volá své o něco mladší sestře Simoně a ptá se jí, jak se mají rodiče. Zvláštní kontext tohoto dotazu spočívá v tom, že ani on ani jeho sestra s rodiči už dávno nebydlí a před tímto telefonátem nebylo dohodnuto ani nijak jinak známo, že by Simona měla stárnoucí rodiče v nějakém nedávném termínu navštívit. Simona je touto příjemně položenou otázkou zaskočena a začne do telefonu trochu koktat. Ví, že navštěvovat rodiče by měla, ale v posledních týdnech toho bylo tolik. Změny v práci, nemocné děti. Co má bráchovi říct? Začne tedy vysvětlovat, proč tam teď nějaký čas nemohla jet, ale že jim pravidelně každý týden telefonuje a chystá se je co nejdřív navštívit. Aleš trpělivě poslouchá a pak řekne něco v tomto smyslu: "Víš, já jsem tam teď byl, a myslím, že taťka na tom není moc dobře. Ale to nic, tak přeju, ať se děti brzo uzdraví a měj se."

Právě jsme byli svědky použití nepřímého nástroje vlivu jednoho sourozence na druhého. Pokud k podobným komunikacím dochází opakovaně, můžeme si být jisti, co je ze strany Aleše jejich cílem. Za maskou hodného bráchy se skrývá šelma, jejíž zuby se zatínají čím dál hlouběji a nedobrý psychický stav jeho sestry je v konečném důsledku potravou číslo jedna tohoto manipulátora.

Vztah bez vlivu není vztahem. Pokud však někdo na nás používá podprahové metody vlivu, jak jsme toho byli svědky ve výše uvedeném telefonátu, pak se již nenecháváme pouze ovlivňovat. Dovolujeme tomu člověku, aby s námi manipuloval. 


Další obsah:

Pro manipulaci ve vztahu je typické, že u "příjemce" vyvolává podobně jako u Simony velmi specifické pocity.  Jaké jsou to pocity a jaké nepřímo používané nástroje vlivu vztahových manipulátorů je vyvolávají? Abyste tyto souvislosti mohli snáze pochopit, podívejte se na videobook sestavený na toto téma:  Jaké tři vaše emoce mohou odhalit přítomnost vztahového manipulátora?