Můžu ... létat? ... Jak pár verši vyjádřit pocity těch, komu metody osobnostního rozvoje nepomáhají 

30.10.2019

Můžu klidně snít, ale proč se v mých snech objevují draci?  
Můžu prostě být, ale co když je má hlava v dutých zvonech? 


Jistě můžu vstát, ale k čemu je mi hlava vzhůru na dně propasti?
Jistě můžu jít, ale jaká je to cesta, co se točí v kruhu?
Jistě můžu znít, ale jak zní prázdno v mých tónech? 

Můžu se i ptát, ale co když všechny odpovědi drtí jako mlýnská kola?
Můžu klidně snít, ale proč se v mých snech objevují draci?
Můžu prostě být, ale co když je má hlava v dutých zvonech? 

Jsem silný, ale věci, které nesu, nejsou k unesení
Jsem mocná, ale nemoc, co mě svírá, je nějak mocnější
Jsme šťastní, ale co když nesmíme své štěstí s nikým sdílet? 

Přišel by mi k duhu výlet. Výlet do jiného světa. Toho skutečného. Už vím, že existuje. Zároveň ale vím, že mi není souzen.

Můžu ... létat?


Osobnostní rozvoj je moderní a v mnoha ohledech potřebné téma. Mnoha lidem lektoři a kurzy osobního rozvoje pomáhají. Ale pak jsou tu i ti, kteří jejich slova o úspěchu nemohou ani slyšet. Drtí je jako mlýnské kameny. Proč to tak je? Proč to, co jedněm pomáhá, jiné sráží ještě hlouběji?

Jednou z příčin může být společenská izolace, do níž uvrhl svou oběť psychický manipulátor. Pochopit, jakým způsobem se něco takového může stát, je prvním nezbytným krokem k osvobození.