Umí manipulátor milovat? ... příběh Honzy a Markéty. Nelze se zavděčit. Nikdo se domů netěší. Navenek ale maska váženého člena místní komunity.

08.01.2020

Motto: "Jejich táta, krom své práce také místopředseda místního spolku myslivců a vážený člen domovní samosprávy totiž léta pracuje na tom, aby členové jeho rodiny skákali přesně, jak on píská ..."


Odpověď na otázku v titulku je ano i ne. Na některé otázky ohledně psychické manipulace ve vztazích nelze jednoduše odpovědět. Vzájemně se tu prolíná mnoho vrstev nejrůznějších interakcí od archetypů z dávné minulosti až po nenápadnou neverbální komunikaci dějící se mezi dvěma osobami v přítomném okamžiku.

Ačkoli je odpověď na tuto jednoduše položenou otázku složitá, stojí za to se o ni pokusit. Pojďme tedy vzít opět jen jeden střípek - příběh a demonstrovat na něm, proč někteří manipulátoři mohou doopravdy milovat a někteří ne. Na konci článku uvidíme, že toto téma přímo souvisí s něčím důležitějším.

Příběh Honzy a Markéty

Markéta je zástupkyní vrchní sesty v místní nemocnici a dělá svou práci dobře. U pacientů je oblíbená, jen v sesterně a u lékařů není její postavení úplně jednoznačné. Mezi kolegyněmi mívá jen jednu dobrou kamarádku, obvykle je jí nějaký relativně nový "přírůstek" v kolektivu. Teď právě jedna z mladších sestřiček na jejím oddělení.

Ostatní kolegové si totiž za roky spolupráce všimli, že Markéta je tak trochu dvojaká. Za maskou vždy seriózně působící kolegyně se občas míhá něco, co by Markéta ráda udržela schované. Ale kvůli tlakům, které zažívá, to nezvládá. A tak se k ní kolegové chovají vždy seriózně, ale třeba pozvánku posedět si občas u vína nebo zajít společně na koncert nebo do divadla od nich nedostává. Anebo, pokud ano, jen při oficiálních příležitostech. Málokdo má potřebu trávit v její společnosti svůj volný čas.

Markétin manžel Honza pracuje jako konstruktér oddělení vývoje v místní továrně. I on je vcelku úspěšným specialistou, ale na rozdíl od své ženy zažívá v práci dlouhé roky něco, co důvěrně poznal už v dětství od svého táty. Kvůli ekonomickým tlakům odejít nedokáže a tak ponižování šéfa oddělení, který si na něj zasedl a dennodenně ho šikanuje, se skřípajícími zuby snáší.

Lojzík a Adélka jsou jejich děti. Lojzíkovi je čtrnáct, Adélce dvanáct. Vrací se ze školy a cesta je dlouhá, ani jeden z nich se domů netěší. Ostatně Markéta, jejich máma, to má podobně. Vědí, co je doma čeká. Jejich táta, krom své práce také místopředseda místního spolku myslivců a vážený člen domovní samosprávy totiž léta pracuje na tom, aby členové jeho rodiny skákali přesně, jak on píská. Je typickým příkladem člověka, který navenek vždy udržuje masku aktivního a váženého člena místní komunity, ale svým nejbližším, hlavně manželce a dceři, dělá ze života peklo.

Obě dopředu vědí, že se nikdy ničím nezavděčí, že vždy budou v jeho očích loutky, s nimiž on bude posunovat, jak se mu zlíbí. Žádná návštěva, ať už rodina vyrazí ven, nebo někdo přijde k nim, se neobejde bez toho, že manželka bude buď zesměšněna nebo různými způsoby označena jako prakticky neschopná žena, a dcera zase jako zcela nepoddajné dítě, kterým se ovšem v začínající pubertě vůči svému otci skutečně stává.

Atmosféra, kterou Honza uvnitř své rodiny roky vytváří, je hustá a beze stopy toho, co by se dalo označit jako láska.

Umí manipulátor milovat?

A tak si znovu položme otázku z úvodu. Umí manipulátor milovat? Pokud Markétu označíme jako příležitostnou manipulátorku a ona jí je, pak je odpověď ano. Markéta upřímně miluje oba své rodiče, kteří ji v dětství poskytli láskyplné zázemí. A pochopitelně nade vše miluje své děti.

Honza jako člověk, který nikdy nepoznal, co je skutečná láska, a který není schopen lásku přijímat, nemiluje. Z podstaty to  - zatím - není možné, protože v určité fázi svého života si zvolil cestu manipulátora. Neudělal to zcela vědomě. Dovolil, aby drsný manipulátor byl v jeho osobnosti vyprojektován. A ačkoli to není úplně nemožná představa, ze zkušeností vyplývá, že případný návrat z této cesty a obnovení jeho schopnosti upřímně milovat jsou nepravděpodobné. Muselo by nastat něco, co odborníci nazývají vykoupení láskou. Vykoupení láskou je proces, který vyžaduje splnění mnoha často zdánlivě protichůdných podmínek a který není záležitostí týdnů ani měsíců ale obvykle roků.

Z popsaného příběhu nicméně vyplývá jedna věc, jejíž pochopení je důležitější než odpověď na otázku, zda může manipulátor milovat.

Psychická manipulace ve vztazích je fenomén, který prostupuje lidskou společnost od nepaměti. Odráží se v pověstech, antických bájích i v pohádkách. Je součástí téměř všech slavných románů a divadelních her pojednávajících o mezilidských vztazích, ať byly napsány v kterémkoli století.

Míra prorůstání drsnou psychickou manipulací v mezilidských vztazích ve společnosti kolísá a souvisí také s jinými typy manipulace, které nás jako vzduch obklopují - od politické, přes obchodní a mediální až k náboženské. Nikdo z nás není zcela imunní vůči těmto podprahovým vlivům a nikdo z nás není také "úplně čistý".

Jde ale o jedno. Jde o to, abychom na široké škále psychické manipulace dokázali vnímat sami sebe MIMO nebezpečnou zónu tvrdé a často už vědomé manipulace, která vytváří toxické vztahy mezi predátory a jejich oběťmi. To jsou typy vztahů, kde vzniká podhoubí pro růst nových drsných manipulátorů a dalších nedobrovolně kooperujících obětí. Tyto vztahy jsou neviditelnou společenskou rakovinou a souvisí s mnoha somatickými a psychickými poruchami, jejichž léčení se míjí účinkem, pokud není objevena a odstraněna skutečná příčina.

Může manipulátor milovat? Některý ano, některý ne.


Jak se nestat obětí ani manipulátorem? 

Odpověď na tuto otázku není snadná, protože manipulátorem ani obětí se člověk nestává přes noc a nestačí na to ani pár měsíců.

Jedná se o proces, který má své počátky nejčastěji v dětství. Do dětství se ovšem vrátit nemůžeme, abychom změnili okolnosti, za kterých jsme vyrůstali. Jediné, co můžeme, je dělat něco teď. A to naštěstí není málo.


Jak můžete proniknout pod povrch těchto toxických vztahů, které na první pohled nebo pro nezúčastněné osoby často vypadají tak nevinně?

Další obsah zdarma: