Manipulátor v rodině. Vyskytuje-li se systematický manipulátor v rodinných vztazích, bývá to jedna z nejobtížnějších situací. K manipulativnímu jednání dochází za zavřenými dveřmi...

23.11.2020

Psychická manipulace v rodinném prostředí má na růžích ustláno. Důvod je jednoduchý. Manipulativně založený člověk potřebuje pro své aktivity dvě věci. (1) Informace a (2) Možnost časté interakce se svým empatikem. Za obě tyto věci musí mimo rodinu něčím platit, v rámci rodiny je má obě zadarmo a na talíři s podnosem.

A pak je tu ještě jeden důvod, proč se manipulátorovi v rodině tak daří. Vše se může odehrávat za zavřenými dveřmi. Jak nám napsala jedna z žen, které se na nás obracejí (tím nechceme říct, že v rolích empatiků jsou výhradně ženy): "Ještě na chodbě byl samý úsměv, ale jen se zavřely dveře, proměnil se dr. Jekyll v Mr. Hyda*".

Rozdíly - ve společné domácnosti a mimo ni

Manipulovat lze i s úsměvem na rtech

Tak je tomu, pokud manipulátor a empatik sdílejí společnou domácnost - partnerský vztah, vztah rodičů a dětí, sourozenecké vztahy, vztahy rodičů vůči životním partnerům jejich dospělých dětí. Záleží pak na více okolnostech, jakou konkrétní podobu manipulace nabude, ale nejčastěji se za zavřenými dveřmi používá metoda či taktika přímé / nepřímé dehonestace - viz článek 12 zákeřných taktik manipulátora.

Ale jak je tomu, pokud k manipulaci dochází v situaci, kdy rodinní příslušníci nesdílejí společnou domácnost? Vyjma partnerských vztahů to mohou být všechny typy rodinný vazeb, jak jsme je zmínili v předchozím odstavci. Rozdíl je pouze v tom, žeaktéři manipulativního vztahu spolu nebydlí.

Mohlo by se zdát, že za takových okolností k manipulaci může docházet jen obtížně. Ale podívejte se, prosím, zpátky na první odstavec tohoto článku. Manipulátor potřebuje 2 věci - informace a možnost interakce. V rámci rodinných i vazeb, i když nejde o život ve společné domácnosti, jsou obě tyto věci stále ještě relativně snadno dostupné.

Co můžete dělat?

Vztahy matek k dospělým synům bývají často zatíženy manipulativními prvky

Jedním z prvních kontramanipulativních opatření, které můžete udělat je uvalení částečného "informačního embarga". V mediálně politickém smyslu se informačním embargem rozumí povel ke krátkodobému či dlouhodobému přerušení komunikačních a informačních kanálů, ať už celkově nebo selektivně a bývá to řešení, když všechna snaha o krizovou komunikaci selhává.

V rodinných vztazích, pokud je situace tak daleko, že i vaše každá snaha o normální, lidskou komunikaci selhává a manipulátor vše využivá ve svůj prospěch proti vám, můžete dospět k rozhodnutí, že omezíte informační toky od vás k němu.

Hůře se toho dosahuje ve společné domácnosti. Ale pokud se nachází manipulátor mimo ni, je to relativně snadné a velmi účinné opatření. 


Další obsah:

Tři negativní emoce odhalující přítomnost vztahového manipulátora

Pokud máte pocit, že nevíte, kdo jste, pokud se vám často obrazně řečeno točí hlava z emocionální horské dráhy, po které se každý den pohybujete, najděte si několik minut času na shlédnutí této 17minutové videoprezentace. Může vám mnohé odhalit.