Jak se bránit podprahovému navozování pocitů viny?

16.04.2022

Nepokradeš. Nesesmilníš. Nebudeš křivě svědčit. Nepožádáš manželky ani majetku bližního svého.

To je několik starodávných biblických přikázání, které v nějakých formách "přežily" až do naší doby. Krádež zůstala v trestním zákoníku, ostatní se transformovaly do pravidel či zásad, která zůstávají v obecném povědomí. Není podstatné, zda se jimi lidé v praxi řídí nebo ne. Důležité je, že tu jsou a alespoň rámcově vymezují hranice, v nichž jako společnost - celek pohybujeme.

O člověku, který tato pravidla ve svém životě důsledně ctí, říkáme, že je zásadový. Nebo si to o něm myslíme. Obvykle si takového člověka vážíme. Je na něj spoleh, můžeme mu důvěřovat, jsme v jeho společnosti rádi.

Něco je špatně

Přesto - znáte nějakého zásadového člověka, v jehož společnosti se úplně dobře necítíte? Nebo se mu, pokud to jde, dokonce vyhýbáte? Pokud ano - proč jeho přítomnost ve vás vyvolává tyto pocity?

Může se jednat o osobnost se sklonem manipulovat. Pokud tento člověk nějakým způsobem naplňuje svým jednáním a způsobem komunikace znak č. 7 se 40 znaků manipulativního chování, musíte být na pozoru. 

Znak 7 o manipulativních osobnostech říká toto: "Vyvolávají pocity viny. Dovolávají se při tom společenských, morálních nebo náboženských norem, případně pravidel platných v dané rodině."

V takovém případě, pokud máte větší či menší sklon k submisivitě, stávají se výše zmíněné zásady a z nich odvozená pravidla spíše nástrojem manipulací s vámi. 

Pomocí obvykle nenápadného až podprahového navozování pocitů viny a výčitek svědomí, vás manipulátor ovlivňuje ve vašem rozhodování, působí na vaše priority. V důsledku tak nezřídka dosahuje toho, že děláte to, co on chce, místo toho, abyste jako dospělý člověk jednali svobodně a nezávisle.

Tento typ manipulace se nejvíce objevuje v širších rodinných vztazích. Mezi rodiči a dospělými dětmi, mezi dospělými sourozenci. Může se ale vyskytnout i v partnerském vztahu nebo dokonce i v kamarádském či pracovním.

Jak se proti tomu bránit?

Obranou proti tomuto způsobu manipulace žel není to, že jste sami zásadovými lidmi. Ve skutečnosti pravděpodobně mnohem zásadovějšími, než váš manipulátor. Platí zde přísloví "Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde." V očích takového člověka nebudete nikdy dosahovat měřítek, která vám stanovil. A která sám pravděpodobně nedodržuje. Anebo pokud ano, tak jenom okázale - navenek.

Skutečnou obranou proti tomuto (a nejenom tomuto) způsobu manipulace je specifický způsob komunikace a jednání, o kterém odborníci mluví jako o kontramanipulaci. Více o ní se dozvíte v Základním kurzu sebeobrany proti manipulaci ve vztazích []


ZÁKLADNÍ KURZ SEBEOBRANY PROTI VZTAHOVÉ MANIPULACI + VYBRANÉ LEKCE ŠKOLY UMĚNÍ KONTRAMANIPULACE VE ZKRÁCENÉ PODOBĚ = LITE VERZE ŠKOLY UMĚNÍ KONTRAMANIPULACE