Jsou všichni systematičtí manipulátoři zároveň psychopati, kterým není pomoci a před kterými je nutné utéct?

05.04.2023

také jako video

Motto: Závažné druhy manipulace lze dát do souvislosti s antisociální poruchou osobnosti. Špatná zpráva je, že odbornici se shodují, že tato porucha je neléčitelná.


Příběhy, které s námi sdílíte, i náš vlastní příběh nás čím dál častěji vedou k otázce položené v nadpisu tohoto článku. Dělíme se s vámi v krátkosti o výsledek našeho pátrání a přejeme vám, aby z jeho závěru pro vás vyplynula alespoň malá naděje, pokud žijete ve vztahu s manipulátorem. 

Co vlastně je psychopatie? Jedná se o závažnou poruchu osobnosti, která se vyznačuje chováním, jako je impulsivita, nedostatek empatie a lhostejnost k násilí a manipulace druhými lidmi. 

Na druhou stranu je třeba uvést, že samotný koncept antisociální poruchy osobnosti není jednoznačně definován a může se v různých diagnostických systémech a odborných přístupech lišit. Je tedy důležité při hledání informací o psychických poruchách hledat důvěryhodné zdroje, jako jsou odborné publikace a studie, a konzultovat tyto informace s odborníky v oboru.

Z toho důvodu jsou uváděny různé typy psychopatie a také její dělení lze provádět z různých hledisek. Nás zaujalo to, které uvádíme v následujících odstavcích. (Pro názornost jsme v popisu jednotlivých typů zvýraznili souvislost definice psychopatie s manipulací ve vztazích.) 

  1. Primární psychopatie. Tato forma psychopatie je považována za nejzávažnější a nejvíce vrozenou. Lidé s primární psychopatií se vyznačují nízkou mírou úzkosti a strachu, což jim umožňuje jednat impulsivně a bezohledně vůči ostatním.

  2. Sekundární psychopatie. Tento typ psychopatie se vyskytuje u lidí, kteří byli traumatizováni nebo zneužíváni v raném věku. Sekundární psychopatie se obvykle projevuje později v životě, kdy tito lidé začnou používat manipulativní a agresivní taktiky k získání moci a kontroly nad ostatními.

  3. Charismatická psychopatie. Lidé s charismatickou psychopatií mají schopnost manipulovat ostatní, aby je následovali, a vytvářet si přitom věrné následovníky. Tento typ psychopatie je často spojován s vůdčími osobnostmi a politiky.

  4. Maskovaná psychopatie.  Lidé s maskovanou psychopatií se na první pohled zdají normální a přívětiví, ale ve skutečnosti mají v sobě temnou stránku. Obvykle se maskovaná psychopatie projevuje ve vztazích a může být spojena s narcistickými tendencemi.

Všimněte si, že až na první typ se ve všech ostatních vyskytují přímé nebo nepřímé zmínky o manipulaci.  Opět chceme zdůraznit, že tu mluvíme o manipulaci systematické, v níž jsou jasně rozděleny role na agresora o oběť a v níž dochází k takové míře poškozování zájmů, zdraví a někdy samotného života oběti, že to nelze přehlížet. 

Je zřejmé, že takovou manipulaci lze dát do souvislosti se závažnou antisociální poruchou osobnosti.  A špatná zpráva je, že odbornici se více měně shodují, že tato porucha je neléčitelná.  Neznamená to automaticky, že každý člověk, který s vámi dlouhodobě manipuluje tak, že to má negativní vliv na kvalitu vašeho života, je nenapravitelný psychopat. Jistě existuje určitá škála závažnosti, kterou je potřeba posuzovat individuálně. Ale vážné riziko, že jste ve vztahu s psychopatickou osobností vždy zůstává. Zvlášť pokud máte pocit domácí šikany nebo stalkingu  - v případě, že s vámi "váš" manipulátor nesdílí společnou domácnost.

Je to další důvod, proč není možné zlehčovat nebo zesměšňovat situaci oběti. A už vůbec ne se na ni zlobit, že se v pozici oběti nachází. Takový člověk potřebuje naopak pomoc. Potřebuje vnímat, že někdo jeho situaci rozumí a může mu nabídnout ochrannou ruku.  

Je pravda, že vždy je nutné se takového toxického vztahu vzdát. Nejčastěji to mívá formu trvalého rozchodu s agresorem. Ale jsou situace, kdy fyzický rozchod není možný. Potom je třeba vytvořit opatření, které zabrání další devastaci osobnosti a života oběti, V obou případech oběť manipulátora potřebuje pomoc zvenčí. 


Pokud jste v podobné situaci jako je ta popsaná výše, neváhejte nám o tom napsat. Odpovídáme zpravidla do 48 hodin.