Čeká vás nástup do nové práce? Přečtěte si, jak předcházet možné manipulaci vůči vám v novém, nepřátelsky naladěném kolektivu

01.06.2021

Doporučení uvedená v druhé části tohoto článku se mohou hodit i vám, kdo už se s manipulací v pracovním kolektivu utkáváte.

Uvažujete o změně zaměstnání nebo už máte pracovní smlouvu v kapse a je před vámi první den v nové práci? Pokud ano, vstoupíte současně do nového pracovního kolektivu, který má určitého ducha, někdo tomu říká skupinová aura. Tuto skupinovou auru tvoří především jednotlivci se silným emocionálním vlivem na druhé.

Jak v takové situaci předcházet možné psychické manipulaci na váš účet, která v kolektivním pracovním prostředí bývá spíše pravidlem než výjimkou? Přečtěte si, v jakých podobách existuje, z jakých důvodů k ní dochází a jak se před ní můžete účinně chránit.


Vám jako nově příchozímu zaměstnanci se v takové situaci může zdát těžké ve vztazích dané skupiny vyznat. Něco může prvních pár týdnů vypadat až záhadně. Navíc, když je pracovní kolektiv větší (10 a více lidí), existuje v něm tendence k vytváření podskupin. To se týká zejména kolektivů, kde početně převažují ženy.

Tyto skupiny pak mají mezi sebou kromě běžné pracovní a společenské konverzace i určitou neverbální komunikaci a nepsaná pravidla, kterým členové skupin vzájemně rozumějí a respektují je. I těm nejobyčejnějším věcem se v takových případech připisuje zvláštní, nový význam. Nově příchozí kolega z pochopitelných důvodů o těchto věcech nemůže mít ponětí.

Jeden příklad z praxe ...

Pro lepší představu, co máme na mysli, jeden konkrétní příklad: Mladá žena nastoupí do práce do výpočetního centra velké firmy. Zjistí, že interiér kanceláře je pěkný, ale poněkud studený, bez života. Jediný "život" představovala na jednom z pracovních stolů růže v malé váze. Proto se rozhodla, že si na svůj stůl postaví také vázu, s květinami ze své zahrádky. Když vidí, že se kolegyně z protějšího stolu na to moc netváří, ptá se jí, jestli udělala něco špatně. Slyší docela příkré doporučení, aby si květy ze svého pracovního stolu raději odnesla zpátky domů. Zanedlouho se vysvětlí, že květiny na svém stole může mít jen jediná osoba, nejbližší konkurentka šéfa oddělení. Představují jakýsi symbol síly v tomto konkurenčním boji.

Je to možná trochu bizarní příklad, ale podobných nepsaných pravidel může být víc. Tato pravidla se vytvářejí nezáměrně, jaksi mimoděk. Mají v dynamice skupiny své specifické významy a jejich nezáměrné porušování ze strany nováčka v kolektivu může vytvářet emoční napětí nebo až nevraživost. To může být pro nového pracovníka jen nepříjemné, ale někdy i nebezpečné, pokud se to stane záminkou k něčí manipulaci.

Co tedy preventivně dělat a co ne?

Co doporučujeme jako prevenci úzkostného přežívání v nepřátelské skupinové "auře"?

  • Chraňte si svůj vnitřní svět. Neodhalujte o sobě během prvních týdnů příliš. Minimálně do doby, kdy si v psychologickém smyslu ujasníte pozici svoji a pozice svých kolegů. 

  • Pokud nepůjde o nic důležitého, přizpůsobte se zavedeným normám a modelům chování, i když vám to třeba nebude připadat úplně rozumné. Na ostatní budete díky tomu působit normálním dojmem - pro ně bude takové vaše chování normální. V opačném případě, půjde sice z vašeho pohledu o maličkosti, ale vybočíte díky tomu z davu. Může to být chápáno jako výzva a mohli byste se tak vcelku zbytečně vystavit tlaku.

  • Snažte se být z profesního hlediska co nejlepší. Soustřeďte se na svou práci, věnujte jí maximum svých znalostí a své energie. Může se to stát přínosem, který mnozí v takto zatíženém kolektivu nejsou schopni přinášet, protože svou energii věnují výše zmíněným hrám. Získáte tím respekt a časem i uznání.

  • Neúčastněte se hovorů, které přímo nesouvisejí s prací a zavánějí nějakým intrikováním vůči někomu, kdo není přítomen.

  • Díky své šikovnosti a schopnostem si možná za nějaký čas všimnete, že by někdo méně obratný nebo schopný ocenil vaši pomoc. Buďte ale v takovém případě opatrní s nabídkou pomoci, protože to s sebou může nést nebezpečí nezáměrného vtažení do oněch skupinových hříček.

  • Pokud mezi novými kolegy rozpoznáte nějakým způsobem blízké duše, vytvořte s nimi spojenectví. Jsou to obvykle lidé, kteří podobně jako vy zcela nepodléhají vlivu nepřátelské skupinové aury. Jsou to obvykle skromní a nenápadní lidé, ale vy po bližším seznámení s nimi můžete zjistit, že jsou něčím zajímaví. Mají třeba nějaké umělecké nadání nebo originálního koníčka a daná práce pro ně není smyslem jejich života, možná jen dočasnou přestupní stanicí. Navažte s nimi na individální úrovní kamarádský vztah, ale vyhněte se tomu, aby vznikl dojem, že vytváříte novou podskupinu v mezích pracovní skupiny celkové.

  • Věnujte pozornost tomu, jak trávíte svůj volný čas mimo práci. Dobíjejte baterky. Dbejte na kvalitní stravu, pravidelný spánek a plnohodnotný odpočinek. V opačném případě by každodenní pobyt v náročném pracovní prostředí mohl být pro vás vysilující.

Možná, že takové preventivní kroky budou zbytečné, protože duch vaší nové pracovní skupiny, do níž vstupujete, vám bude nakloněn. Ale pro případ, že by tomu tak nebylo, doufáme, že vám tato doporučení, pokud je uplatníte, budou přinejmenším užitečná.


Další obsah:

Naučte se účinně bránit proti manipulaci ve vztazích - PRAKTICKÉ LEKCE


PRVNÍ POMOC PŘI KONTAKTU S MANIPULÁTORY - SOUBOR VERBÁLNÍCH I NEVERBÁLNÍCH METOD, KTERÉ MŮŽETE HNED ZAČÍT POUŽÍVAT