8 metod psychického deptání, které používali už komunističtí věznitelé. Bidermanova tabulka donucování

29.09.2021

Americký psycholog Albert Biderman byl v 50. letech minulého století členem týmu špičkových psychologů, sociologů, klinických psychiatrů a neurologů, kteří zkoumali chování a postoje amerických zpravodajců a válečných zajatců propuštěných ze sovětského, čínského nebo korejského zajetí. Cílem bylo zjistit, proč všichni bez výjimky do menší či větší míry se svými komunistickými vyšetřovateli spolupracovali.

Biderman po mnoha rozhovorech s těmito lidmi a po zpětné analýze jejich chování sestavil diagram donucovacích metod, kterými komunističtí věznitelé dokázali své zajatce psychicky zlomit.

Dnes se výsledku této práce říká "Bidermanův diagram donucování". Jedná se o popis nástrojů, které při systematickém působení dokáží vzít člověku veškeré sebevědomí a odstranit jakýkoliv jeho odpor.

Během doby se ukázalo se, že tyto metody jsou ve skutečnosti univerzálně účinné a používané. Znají je a používají i psychičtí manipulátoři v rámci svého domácího násilí.Jedná se celkem o osm dílčích metod a my vám je předkládáme v mírně upravené formě pro potřeby mezilidských vztahů. 

Pokud žijete v manipulativním vztahu, zkuste sami posoudit, jestli jsou vám povědomé:

1. Izolace

Izolace odstraní podporu jiných lidí a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém manipulátorovi.

2. Monopolizace chápání

Záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Nemluví se o ničem jiném než o čem chce manipulátor a když ano, tak pouze z jeho úhlu pohledu. Jsou blokovány informace, které by byly s v nesouladu. Opačný názor a případný odpor jsou zesměšňovány nebo jinak dehonestovány. Ponižování člověka omezováním osobní svobody dělá odpor víc obtížný než souhlas.

3. Záměrně způsobené vyčerpání a debilizace

Když lidé podlehnou strachu z nejistoty, strachu ze ztráty zaměstnání nebo nepřijetí v rámci určité komunity, a když se obávají co dalšího přijde, oslabuje to jejich mentální schopnosti, bere jim to energii, vyčerpává je to a nejsou pak schopni odporu.

4. Výhrůžky

Příkazy a zákazy a s nimi spojená varování před trestem, pokud nebudou respektovány. Hrozby vytváří v člověku pocit nejistoty, strachu a zoufalství a dělají neposlušnost příliš náročnou a obtížnou.

5. Občasné uvolnění

Dočasné zmírnění požadavků, jako když je cvičen pes. Pochvala za poslušnost. Taková změna nedovoluje, aby si člověk na předešlé přísné požadavky zvykl, aby se jim přizpůsobil. Patří sem i menší odměny a hlavně sliby - "já už takový nebudu", apod.

6. Demonstrování všemocnosti a vševědoucnosti

Já tě ovládám a je zbytečné se proti tomu bránit. Jsi ve vězení a nemáš možnost odporovat ničemu z toho, co přijde. A taky nemáš, jak a kam uniknout. Takže odpor je zbytečný; musíš poslouchat.

7. Ponižování

Opakované drobné či větší pokořování, kterými manipulátor svou oběť zbavuje sebeúcty. Mají tendenci zesilovat, manipulátor si postupně dovoluje zesměšňovat a dehonestovat svou oběť stále víc a víc, nakonec i na veřejnosti.

8. Vyžadování něčeho nesmyslného a nedůležitého

Čím více triviální a hloupé požadavky manipulátor má a empatik s nimi přesto musí souhlasit, tím víc je to pro něj ponižující. Empatik ztrácí úctu sám k sobě; ztrácí lidskou důstojnost. Toto začíná už ve škole, kdy učitel požaduje po dětech mnohdy nesmyslnou poslušnost. Pokračuje to v zaměstnání a nakonec i v partnerských vztazích. Postupně to zlomí člověka v jeho jádru, a udělá to z něho poslušného tvora, který se nezmůže na odpor.

Skrze tyto manipulace se člověk postupně stane snadno ovladatelným. Ztrácí svůj vlastní názor a chápání sama sebe. Je to psychologické programování; je to projekce z vědomí přirozené lidské důstojnosti do "uvažování" poslušného psíka, který čeká až mu páníček něco dalšího přikáže.

Pokud ve výše uvedených metodách spatřujete i jinou analogii vedoucí k jiným než čistě mezilidským vztahům, pak i tomu rozumíme.


Další obsah:

Získejte základní balíček informací o vztahové manipulaci - získejte motivaci se bránit

ZÁKLADNÍ KURZ SEBEOBRANY PROTI VZTAHOVÉ MANIPULACI + VYBRANÉ LEKCE ŠKOLY UMĚNÍ KONTRAMANIPULACE VE ZKRÁCENÉ PODOBĚ, TO JE "LITE VERZE ŠKOLY UMĚNÍ KONTRAMANIPULACE"