40 znaků manipulativního chování

Níže je uvedeno 40 různých způsobů chování, které odborníci souborně označují jako znaky psychické manipulace.

Jednotlivé projevy níže popsaných znaků samy o sobě nemusí signalizovat přítomnost manipulativního jedince. Osobnost manipulátora lze identifikovat podle toho, že se v jeho chování projevuje v dlouhodobějším časovém horizontu alespoň 10 z těchto 40 znaků:

1

Přehání zájem o všechno, co děláte, čím jste, o vaši minulost, a o to, kam byste se chtěli dostat. Klade vám všetečné otázky. Nepřirozeně rychle se dostává do vaší komfortní zóny.

2

Lichotí. Nešetří nápadnými i nenápadnými komplimenty a oceňováním toho, kým jste a co děláte.

3

Snaží se vás rychle udělat součástí své komunity - rodina, přátelé, oblíbení kolegové.

4

Přehnaně zrcadlí. Neverbálně - zrcadlí např. váš způsob, jak sedíte nebo jak pracujete s rukama - nebo verbálně - např. tvrdí, že má stejné nebo podobné zájmy či preference jako vy.

5

Zaměřuje se na neznalosti nebo nedostatky druhých, dává jim najevo, že jsou hloupí, neznalí či jinak nedostateční a sám se prezentuje jako lepší, charakternější, inteligentnější. Rád ukazuje, že má navrch.

6

Nemá zábrany vymýšlet si, zkreslovat skutečnost nebo i vědomě lhát.

7

Vyvolává pocity viny. Dovolává se při tom společenských, morálních nebo náboženských norem, případně pravidel platných v dané rodině.

8

Nenápadně zasévá nesváry mezi lidi, rozděluje je a staví proti sobě, aby je sám mohl lépe ovládat. Zveličuje, tlachá a pomlouvá.

9

Klade si podmínky, skrytě nebo otevřeně vyhrožuje, emocionálně nebo doslova vydírá.

10

Odvolává se na další lidi vč. společných známých, a tvrdí, že mají stejný názor jako on - věta "A nemyslím si to jen já."

11

Zesměšňuje a ponižuje. Současně nemá zábrany různými způsoby získávat si na svoji stranu partnera/ku, rodiče, děti, přátele, spolupracovníky své oběti. 

12

Na otázky neodpovídá jasným ano nebo ne. Místo toho klade protiotázky, mluví neurčitě, mlží.

13

Jedná tak, aby svou oběť co nejvíc izoloval od kontaktů s přáteli a příbuznými. Brání navazování nových kontaktů.

14

Nezajímají ho názory a potřeby druhých, zaměřuje se pouze na uspokojení svých vlastních zájmů a preferencí.

15

Používá přesvědčivou ale zvrácenou logiku, aby dostal partnera v komunikaci tam, kam potřebuje. Obratně ohýbá partnerova slova a myšlenky tak, jak se to jemu hodí, aby dosáhl svých cílů.

16

Neštítí se vyvíjet aktivity narušující nebo dokonce rozvracející něčí manželství, přátelství nebo pracovní či zájmové vztahy.

17

Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých. Otevřeně i nenápadně druhé kritizuje a soudí. Mluví o nich s despektem.

18

Lidé mimo jeho domov ho vnímají jako příjemného, laskavého člověka, chválí ho a oceňují, váží si ho. Doma s ním jeho členové rodiny zažívají emocionální peklo.

19

Nepřeje a závidí. A to i svým nejbližším. Svému partnerovi, dětem. Závidí jim práci, přátele, krásu, schopnosti i nadání.

20

Když si něco zamane, jde si za tím bez ohledu na názory nebo zájmy ostatních lidí.

21

Jsme schopni pro něj udělat věci, které bychom jinak nedělali. Vyhovujeme jeho přáním, i když nám to ubližuje.

22

Neomaleně mění téma hovoru. Nenechává druhé domluvit. Nenaslouchá.

23

Dělá ze sebe oběť. Stěžuje si na kolegy, na pracovní podmínky, přehání své zdravotní obtíže. Probouzí ve druhých soucit, lítost nebo pocit závazku.

24

Vyhýbá se odpovědnosti. Obviňuje ze selhání nebo neúspěchu druhé.

25

Když o něco žádá, když projevuje své názory, city nebo potřeby, je jeho komunikace nejasná. Nechává druhé, aby se "dovtípili".

26

Využívá příležitosti, aby se vyhnul pracovním a jiným schůzkám. Pokud se jich zúčastní, nemluví věcně.

27

Neuznává své chyby. Neomlouvá se.

28

Nechává na sebe čekat.

29

Nedovoluje druhým, aby projevili své city. Sám své city často vystavuje na odiv.

30

Nesnese, aby byl vnímán ve špatném světle. Je kvůli tomu schopen popírat zjevná fakta, šířit polopravdy, překrucovat výroky druhých a hlásat je jako pravdu.

31 

Zpochybňuje normální smyslové vnímání své oběti a její zdravý rozum.

32

Dokáže si kolem sebe vytvořit "tým svých lidí", kteří mu věří a je schopen je poštvat proti vám.

33

Tvrdí lež, aby z někoho vytáhl pravdu. Překrucuje a dezinterpretuje výroky druhých.

34

Nemluví z očí do očí, vyřizuje záležitosti pomocí vzkazů přes jiné osoby.

35

Svoje názory, jednání i neverbální projevy mění podle toho s kým je v kontaktu a jak se mu to hodí.

36

Působí jako zesilovač negativních emocí. Nepovzbuzuje, nevytahuje nahoru. Utápí ještě hloub. 

37 

Dává najevo druhým, že se nesmějí mýlit, že musí být za všech okolností dokonalí a že měnit názory je znakem nízké inteligence. 

38

Vnímáte u něj rozdíl mezi tím, jak mluví, jak se neverbálně projevuje a jak jedná.

39

Ten člověk vám "leží v žaludku". Často o něm mluvíte. Nebo na něj myslíte, a to i když není přítomen.

40

Jeho přítomnost u vás vyvolává rozporuplné až nepříjemné pocity. Cítíte se nesvobodně. Působí na vás nečitelně, nevíte, co si o něm máte myslet.


.

Další obsah zdarma:
V 21minutovém semináři s vámi sdílím 10 dovedností, které mi změnily život. 
I vám už dnes mohou pomoct, abyste se uměli účinně bránit proti lidem, kteří se vůči vám projevují jako psychičtí příp. emocionální manipulátoři.

Chcete se nás na něco ohledně psychické manipulace zeptat? Odpovídáme zpravidla do 24 hodin.