Jak odpojit manipulátora od zdroje?

ukázka videolekce 2.1 ...Vaše nejistota - jejich "klídek" ... úvod do 2. části Školy
(Škola umění kontramanipulace)

Emocionální zmatek empatika a jeho - z něj vyplývající -nevyrovnané jednání je pro manipulátora zdrojem energie, z něhož žije.  Jak ho od tohoto zdroje odpojit? 

Odpověď záleží na tom, jak velká je závislost empatika na manipulátorovi. Nejenom fyzická závislost, ale především ta emocionální ...

Zejména pokud je empatik napojen na manipulativní osobnosti od svého dětství, vytváří se i v dospělosti mezi ním a jakýmkoliv manipulátorem, s nimž se dostane do bližšího kontaktu, nevědomé pouto.

Je jenom jedna cesta, jak vytváření těchto pout předcházet.  Porozumět tomu, jak a proč vznikají, a vědomě pracovat na jejich deaktivaci. Tomuto velkému tématu je věnována podstatná část druhého oddílu a první třetina třetího oddílu Školy umění kontramanipulace.  Úvodem k němu je  lekce 2.1 ... Vaše nejistota - jejich "klídek" - v LITE verzi k dispozici celá.

(Uvnitř LITE verze Školy umění kontramanipulace najdete Základní kurz sebeobrany proti vztahové manipulaci a ukázky z vybraných lekcí Školy.

Tady je ukázka z lekce 2.1:


Chcete se nás ohledně vztahové manipulace na něco zeptat?
Napište nám. Odpovídáme obvykle do 24 hodin.