Emoční horská dráha jako zdroj energie manipulátora

Nejistota, úzkost a pocity nedostatečnosti. Pokud ve vztahu k nějakému blízkému člověku zažíváte tyto pocity, správně tušíte, že se může jednat o vliv emočního manipulátora. Tento článek je o tom, jak se proti emoční manipulaci můžete začít účinně bránit.

emoční horská dráha
emoční horská dráha

Ačkoli každý psychický manipulátor z podstaty věci svým jednáním vyvolává negativní emoce, v tomto článku se zaměřujeme na manipulátory, kteří s emocemi svých empatiků pracují záměrně a intenzívně. Střídání negativních emočních reakcí empatika je pro manipulátora zdrojem energie, na němž parazituje.

Je pochopitelné, že tento způsob psychického zneužívání se nejvíce vyskytuje v partnerských vztazích, případně ve vztazích rodičů a dětí nebo ve vztazích sourozenců. Tedy obecně vzato v rodině, kde dochází k dlouhodobé blízké interakci dvou nebo více osob. 

Jak se emoční manipulace projevuje

Po vztazích s blízkými lidmi toužíme, protože hledáme lásku a bezpečí. Tento obrazný pohár lásky a bezpečí podvědomě toužíme plnit od svého narození. A pokud nám to v dětství nebylo umožněno, pokračujeme v v tomto hledání i v dospělosti. 

Toho si je dobře vědom i manipulátor. Stejně si je ale vědom i toho, že tyto hodnoty do vztahu vnést nechce ani neumí. Dokáže se pouze krátkodobě přetvařovat - tedy hrát divadlo na lásku a bezpečí -, aby tuto scénu brzy vyměnil za jinou, jíž vévodí jeden z těchto tří pocitů:

  • Úzkost a strach
  • Nejistota
  • Ponížení a pocit nedostatečnosti

Existuje mnoho nástrojů a taktik, jimiž manipulátor tyto negativní pocity vyvolává. Cíl je ale vždycky stejný. Vlastní frustraci z neschopnosti projevovat a přijímat lásku přenést na empatika. Pouze tímto přeléváním negativní energie od sebe směrem k empatikovi, dochází u manipulátora k úlevě. Zdrojem úlevy však není láska, ale její protiklad v kontextu vztahů, a tím je moc. 

Jak se proti emoční manipulaci bránit? 

Výše popsané střídání poloh se podobá emoční horské dráze.  Co můžete dělat, aby se vám z ní netočila hlava? Dokud sedíte připoutání ve vozíku a létáte prudce dolů a zase nahoru, nemůžete dělat nic moc jiného, než se pevně držet. Prvním krokem při řešení vaší situace je proto v obrazném smyslu tu jízdu přibrzdit - uvědomit si, že jste její součástí. 

Zní to jednoduše, ale snadné to není. Často se vám totiž manipulátor bude snažit vnutit, že problém máte vy, ne on. Nerozpakuje se lhát. Nemusí to být tak, že by si něco vymýšlel. Stačí, když překrucuje. Nebo říká jen část pravdy Není to ale opomenutí, jsou to úmyslné dezinformace.

Odhalit tyto praktiky vyžaduje odstup od vaší situace, od celého vztahu. Nadhled.


Pokud patříte k lidem, kteří tento problém musí aktuálně řešit, zveme vás do Školy umění kontramanipulace. Je to online kurz sestavený tak, aby vás zorientoval a umožnil vám získat nadhled nad svou situací. Pomůže vám získat informace v souvislostech ale především naučí vás účinné kontramanipulaci.  Jeho součástí je i naše individuální podpora