Emoční horská dráha jako zdroj energie manipulátora

Nejistota, úzkost a pocity nedostatečnosti. Pokud ve vztahu k nějakému blízkému člověku zažíváte tyto pocity, správně tušíte, že se může jednat o vliv emočního manipulátora. Tento článek je o tom, jak se proti emoční manipulaci můžete začít účinně bránit.

(projekt Ne vztahové manipulaci - podaná ruka každému, komu do života vstoupil manipulátor)


Ačkoli každý psychický manipulátor z podstaty věci svým jednáním vyvolává negativní emoce, v tomto článku se zaměřujeme na manipulátory, kteří s emocemi svých empatiků pracují záměrně a intenzívně. Střídání negativních emočních reakcí empatika je pro manipulátora zdrojem energie, na němž parazituje.

Je pochopitelné, že tento způsob psychického zneužívání se nejvíce vyskytuje v partnerských vztazích, případně ve vztazích rodičů a dětí nebo ve vztazích sourozenců. Tedy obecně vzato v rodině, kde dochází k dlouhodobé blízké interakci dvou nebo více osob. 

Jak se emoční manipulace projevuje

Po vztazích s blízkými lidmi toužíme, protože hledáme lásku a bezpečí. Tento obrazný pohár lásky a bezpečí podvědomě toužíme plnit od svého narození. A pokud nám to v dětství nebylo umožněno, pokračujeme v v tomto hledání i v dospělosti. 

emoční horská dráha
emoční horská dráha

Toho si je dobře vědom i manipulátor. Stejně si je ale vědom i toho, že tyto hodnoty do vztahu vnést nechce ani neumí. Dokáže se pouze krátkodobě přetvařovat - tedy hrát divadlo na lásku a bezpečí -, aby tuto scénu brzy vyměnil za jinou, jíž vévodí jeden z těchto tří pocitů:

  • Úzkost a strach
  • Nejistota
  • Ponížení a pocit nedostatečnosti

Existuje mnoho nástrojů a taktik, jimiž manipulátor tyto negativní pocity vyvolává. Cíl je ale vždycky stejný. Vlastní frustraci z neschopnosti projevovat a přijímat lásku přenést na empatika. Pouze tímto přeléváním negativní energie od sebe směrem k empatikovi, dochází u manipulátora k úlevě. Zdrojem úlevy však není láska, ale její protiklad v kontextu vztahů, a tím je moc. 

Jak se proti emoční manipulaci bránit? 

Výše popsané střídání poloh se podobá emoční horské dráze.  Co můžete dělat, aby se vám z ní netočila hlava? Dokud sedíte připoutání ve vozíku a létáte prudce dolů a zase nahoru, nemůžete dělat nic moc jiného, než se pevně držet. Prvním krokem při řešení vaší situace je proto v obrazném smyslu tu jízdu přibrzdit - uvědomit si, že jste její součástí. 

Zní to jednoduše, ale snadné to není. Často se vám totiž manipulátor bude snažit vnutit, že problém máte vy, ne on. Nerozpakuje se lhát. Nemusí to být tak, že by si něco vymýšlel. Stačí, když překrucuje. Nebo říká jen část pravdy Není to ale opomenutí, jsou to úmyslné dezinformace.

Odhalit tyto praktiky vyžaduje odstup od vaší situace, od celého vztahu. Nadhled. Ten je možné získat ve dvou krocích. První z nich je zorientovat se v problematice vztahové manipulace jako takové. Na něj navazuje druhý krok, ale o tom někdy příště. 

Teď je důležité vědět víc. Začněte prosím tady - otevřeli jsme pro vás LITE verzi Školy umění kontramanipulace.Zahrnuje. i naši individuální podporou prostřednictvím e-mailové komunikace.


Chcete se nás ohledně vztahové manipulace na něco zeptat?
Napište nám. Odpovídáme zpravidla do 24 hodin.


Další obsah: