Proč doporučujeme opatrnost při označení někoho za manipulátora a proč na druhé straně nepřehlížet jasné znaky manipulace


Občas se určité znaky manipulace objeví u každého z nás. Nikdo z nás v tomto smyslu není úplně "čistý".

Dokonce i když někdo návykově projevuje určité řekněme hloupé chování, ale jiné znaky manipulace ne, není to pro náš vztah s takovým člověkem nejpříjemnější, ale zároveň nemůžeme označit takové člověka jednoznačně za manipulátora.

Jinými slovy, když někdo něco dělá, ještě to nemusí znamenat, že někým je. Muž, který nahazuje zeď, nemusí být zedník, žena, která nanáší barvu na plátno, může ale nemusí být malířka. Podobně i člověk, který se právě zachoval sobecky nebo manipulativně, nemusí být manipulátor.

Je určitým paradoxem, že empatikové, tedy lidé relativně snadno podléhající něčí psychické manipulaci, mají tendenci sami sebe obviňovat z toho, že manipulují. Jsou totiž velmi vnímaví vůči sklonům k manipulativnímu chování a snadno je vypozorují i u sebe.

Můžeme to tedy zrelativizovat a říci, že jsme všichni manipulátoři?

Není to tak. Pokud se u někoho opakovaně projevuje deset a nebo dokonce více znaků ze 40, které jsou typické pro manipulativní chování, zvyšuje se pravděpodobnost, že se v takovém případě jedná o tzv. systematického manipulátora.

Z našich zkušeností, zkušeností našich přátel i studentů ohledně identifikace manipulativních osobností opakovaně vyplývá tato věc: Jakmile se empatik nebo člověk, který se dostal do hledáčku jakéhokoliv skutečného manipulátora, nebo někdo, kdo se stal vysloveně jeho obětí, seznámí se znaky manipulativního chování a dokáže si pod nimi představit něčí konkrétní projevy a komunikaci, dochází u takových lidí k rychlému aha-momentu. Říkají: "To je přesně ono." "Teď je mi to jasné." "Není pochyb, že jsem v kontaktu s manipulátorem."

Na individuální úrovni pak jako potvrzení tohoto aha-momentu obvykle stačí, podívat se ještě na předešlé vztahy tohoto člověka. Ať už z období dětství nebo dospívání, případně na jeho dřívější partnerské vztahy.

Zajímejte se o důvody, kvůli kterým skončily jeho předchozí vztahy, pokud máte přístup k nějakému objektivnímu zdroji informací.

Závěrem krátké shrnutí.

Na základě subjektivních informací od jedné strany nelze obvykle udělat závěr, že je někdo jasný systematický manipulátor. Na druhé straně ani nelze přehlížet zjevné psychické utrpení člověka, který je nucen snášet něčí systematickou manipulaci.


Další obsah:

Naučte se účinně bránit proti manipulaci ve vztazích - PRAKTICKÉ LEKCE

První pomoc při kontaktu s manipulátory - soubor verbálních i neverbálních metod a nástrojů, které můžete hned začít používat


Chcete se nás ohledně vztahové manipulace na něco zeptat?
Napište nám. Odpovídáme zpravidla do 48 hodin.

Dotazník

Anebo nám anonymně dejte v tomto dotazníku vědět, čeho se rámcově váš problém se vztahovou manipulací týká. my vám opět do 48 hodin pošleme něco z našeho bohatého obsahu tomu na míru.